Klaipėdos krašto toponimai. Istorinis ir etimologinis registras

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos krašto toponimai. Istorinis ir etimologinis registras
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2020.
Pages:
213 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas: Bendrosios pastabos; Darbo medžiaga; Tyrimo metodai ir sąvokos; Vietovardžių struktūra, kilmė, semantika ir daryba — Vandenvardžiai: Ežerų vardai; Upių vardai; Kanalų vardai — Gyvenamųjų vietų vardai — Santrumpos — Literatūra ir šaltiniai — Summary — Priedai: Vietovardžių indeksas; Žemėlapiai; Nuotraukos.
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Kretinga; Palanga; Lietuva (Lithuania); Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTŠi knyga skirta istorinio Klaipėdos krašto buv. Klaipėdos apskrities vietovardžiams, jų kilmei, istorijai, raidai, vertei ir likimui. Registro tikslas – inventorizuoti visus identifikuotus šaltiniuose minimus vietovardžius ir pateikti jų kalbinę analizę. Lyginamosios kalbotyros ir geolingvistikos metodai yra derinami su istorinių ir kalbinių šaltinių tyrimais, analizės rezultatai pateikiami trumpu aprašu, kuris papildytas istoriniu pristatymu (pirmieji paminėjimai, svarbiausi įvykiai ir objektai, susiję su vietovardžių pokyčiais). Kalbinės analizės pagrindą sudaro: vardų registravimo istorija, rašybos ir tarimo formų variantai, etimologinės pastabos ir sąsajos su dabartiniu vardu, pagal galimybes nustatoma norminė, vartotina forma. Atskirai ženklu* pažymimi išnykę ar nevartojami kaimų vardai. Knygoje suregistruoti istorinės Klaipėdos apskrities (vok. Landkreis Memel) vietovardžiai, kurių didžioji dalis įeina į dabartinį Klaipėdos rajoną, bet apima ir siaurą ruoželį Kretingõs rajone bei Palangõs mieste. [Iš Įvado]Reikšminiai žodžiai: Vietovardžiai; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Klaipėdos krašto toponimai; Vietovardžių kilmė; Vandenvardžiai; Gyvenamųjų vietų vardai; Klaipėda region; Hydronyms; Oikonyms; Toponyms of Klaipėda region; Origin of place names.

ENThe historical region of Klaipėda (Germ. Memelland) is the northern part of former East Prussia, the territory of the Baltic lands that remained under the rule of the Order of Teutonic Knights after the Treaty of Melno; later it belonged to the Prussian state and in the 19th century it was part of united Germany, while in 1923–1939 it was incorporated into to the Republic of Lithuania. In Lithuanian historical discourse, the pre-war term “Klaipėda region” is use. The descendants of the Baltic tribes who remained in the Prussian state, after the wars with the orders partially assimilated with both the inhabitants of the Grand Duchy of Lithuania who later constantly migrated to the region and with the settlers from Courland, whereas after the 18th century plague pandemic they also assimilated to the German colonists who settled mostly in the south-eastern part of the Klaipėda region. All these processes of migration and assimilation have left their mark on the language, both its dialects and onomastics. Research into onomastics is complicated by the issues of the reliability of material sources; the reconstruction of the phonetics and word formation of the Baltic languages is made very difficult by a great variety of transcription of names in German characters, among them, some of the variants may be due not only to a lack of spelling rules but also to a reflection of natural changes in the dialects. [From the publication]

DOI:
e-pub.6.klaipedos-krasto-toponimai
ISBN:
9786094112621
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/90793
Updated:
2021-03-21 12:30:37
Metrics:
Views: 137    Downloads: 40
Export: