Sudėtiniai Lietuvos oikonimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sudėtiniai Lietuvos oikonimai
Alternative Title:
Complex Lithuanian oeconyms
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2003, t. 12, Nr. 2, p. 63-80
Keywords:
LT
Gižai; Panemunė; Višakio Rūda; Lietuva (Lithuania); Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami sudėtiniai oikonimai – dvižodžiai (rečiau trižodžiai) junginiai, sudėti iš tikrinių žodžių ir apeliatyvų. Formaliuoju aspektu jie skiriami į kilmininkinius ir kvalifikacinius. Kilmininkinių oikonimų abu dėmenys yra daiktavardžiai, o pirmasis dėmuo yra daiktavardžio kilmininkas. Jie tesudaro mažiau kaip trečdalį (29 proc.) visų sudėtinių oikonimų, nors bendrinės leksikos sluoksnyje kilmininkiniai junginiai yra laikomi vienais dariausių junginių. Nors kilmininkiniai oikonimai nėra gausūs, tačiau jų dėmenys gali būti labai įvairūs. Kadangi sudėtinių oikonimų vienodai reikšmingi abu nariai, arba dėmenys, tad jie aptariami pagal pirmąjį ir antrąjį dėmenį. Lietuvių kalboje vyraujantis modelis yra toks: topografinio vardo arba topografinio pavadinimo kilmininkas + topografinis vardas arba topografinis pavadinimas. Retesni atvejai yra tie, kai pirmuoju arba antruoju dėmeniu eina asmenvardis (arba apeliatyvinis asmens pavadinimas). Kvalifikacinių oikonimų Lietuvoje yra du kartus daugiau negu kilmininkinių (71 proc.). Daugiausia yra vadinamųjų poliarizacinių oikonimų. Jie turi abu opozicinius narius (aukštasis, žemasis; baltoji, juodoji; girinė, laukinė; nauja, sena), kurių antrasis dėmuo yra oikonimas. Dalis kvalifikacinių sudėtinių oikonimų neturi poliarizacinės poros; jose būdvardis tarnauja ne tiek opozicijai, kiek tam tikros ypatybės paryškinimui, t. y. „kvalifikacijai“. Kai kurių kvalifikacinių oikonimų antrasis dėmuo yra apeliatyvinis, t. y. iš geografinio, botaninio termino ar gyvenamojo objekto bei vietos pavadinimo: Aklasis Ežeras; Degusis Kelmas.Reikšminiai žodžiai: Apeliatyvai; Apeliatyvas; Onimai; Pirmasis dėmuo; Sudėtiniai oikonimai; Tikrinis žodis; Vietovardis; Appelative; Appellatives; Areaname; Complex oeconyms; First component; Proper name; Proper names.

ENComplex oeconyms are word phrases made of proper words and appellatives. Lithuanian oeconyms make up only 1.08% of all residential areanames that are still being used today. Formally, they fall into genitive oeconyms and nominative oeconyms. Genitive oeconyms are comprised of a proper or common noun in the genitive case and a noun in the nominative case, for example, Gižų Daržininkai, Rusonių Gojus, Višakio Rūda, Kalno Grąžčiai etc. Nominative oeconyms are comprised of adjectives as the first component and nouns as the second, with both in the nominative case and agreeing with one another, for example, Aukštoji Panemunė, Žemoji Panemunė, Senas Janavas, Margi Tupikai etc. Nominative oeconyms are more common, making up about two-thirds of all the complex oeconyms. Variety is a distinctive feature of the complex genitive oeconyms as well as of the nominative oeconyms. Other place names, appellative place names, and even the proper or appellative names of a person can be the first component of genitive oeconyms. Proper names or common names of a place are the second component of genitive oeconyms, while some natural objects are used less often The first component of the nominative oeconyms is a common or a pronominal adjective in a nominative case in agreement with the second component, the latter usually being another oeconym or appellative name of a place. [text from author]

ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34285
Updated:
2017-05-27 23:57:30
Metrics:
Views: 63
Export: