Litauische historische Personennamen in dem Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Litauische historische Personennamen in dem Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409
Alternative Title:
Lietuvių asmenvardžiai Marienburgo iždininko 1399–1409 metų knygoje
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2019, t. 81, p. 97-109
Keywords:
EN
Historical personal name; Inheritance; Oomasticon.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pateikiami ir analizuojami Marienburgo iždininko 1399–1409 metų knygoje (vok. Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409) surasti nauji lietuvių istorinio vardyno faktai. Naujumo sampratą, kalbant apie istorinį lietuvių vardyną, reikėtų išsamiau apibrėžti. Turint omenyje, kad iki šiol nesama istorinio lietuviškų asmenvardžių žodyno, istoriniuose šaltiniuose aptikti nauji lietuvių asmenvardžių paminėjimai lyginami su užfiksuotais Istorinėje asmenvardžių kartotekoje ir atskiruose, įvairių autorių paskelbtuose moksliniuose darbuose. Pabrėžtina, kad Istorinėje asmenvardžių kartotekoje saugomi vardai tik suregistruoti, informacijos apie jų kilmę ar daryba nepateikiama. Svarbu ir tai, kad asmenvardžiai surinkti beveik tik iš Didžiosios Lietuvos teritorijų ir apima XVI–IX a. duomenis. Mažojoje Lietuvoje ir Prūsijoje gyvenusių lietuvių asmenvardžių, ypač datuojamų anksčiau nei XV a., nerasime, nes pagrindiniai istoriniai šaltiniai, iš kurių lietuviški asmenvardžiai rinkti, yra bažnytinės knygos. Anksčiausiai užfiksuotų lietuvių vardyno paminėjimų tebereikia ieškoti Vokiečių ordino dokumentuose. Taigi, naujais faktais istoriniame lietuvių vardyne laikytini ne tik iki šiol nežinomų vardų, bet ir jau žinomų vardų ankstyvesnio paminėjimo faktai, nauji asmenvardžių darybos ir net lokalizacijos atvejai. Dar kartą pabrėžtina, kad šiandien svarbiausi istorinio lietuvių vardyno šaltiniai yra būtent Vokiečių ordino dokumentai, kuriuose, nepaisant nemenko jų ištirtumo, vis dar esama daug vertingos medžiagos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Anthroponomy; Historical personal name; Inheritance; Oomasticon.

ENThis article examines new facts of the Lithuanian historical onomasticon selected from MTB 1394–1409. This financial documents collection of the German Order contains names of Lithuanians, who were prisoners of war and were held to ransom in Prussia. All 13 personal names found in the GO financial documents are analyzed in terms of composition and origin with an attempt to identify their authentic forms. [From the publication]

DOI:
10.35321/all81-04
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83756
Updated:
2020-03-28 15:09:29
Metrics:
Views: 21    Downloads: 4
Export: