Aisčiai. T. 1, Kilmė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aisčiai. T. 1, Kilmė
Publication Data:
Vilnius : Edukologija, 2012.
Pages:
379 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Baltai; Vakarų baltai; Aisčiai; Slavai; Germanai; Gotai; Migracija; Archeologinė kultūra; Etninė istorija; Vilbarko kultūra; The Balts; Western Balts; Aistians; Slavs; Germans; Gots; Migration; Archaeological culture; Ethnic history; Vilbarkas culture.
Contents:
Įvadas — Baltai Lietuvos istorijoje — Polietniškumas baltų pasaulyje — Baltai ir slavai — Baltai ir aisčiai — Baltų ir aisčių pradžia — Gotai aisčių kultūros širdyje — Aisčių kilmė ir gyvenamoji erdvė — Gotų-gepidų, arba Vielbarko, kultūra ir jos bruožai — Didžioji aisčių plėtra — Didžioji aisčių plėtra žemėlapiuose — Didžioji aisčių plėtra Lietuvos archeologijos medžiagoje — Didžiosios aisčių plėtros pėdsakais — Aisčiai senajame geležies amžiuje (10–450 metai po Kr.) — Santrauka — Summary — Zusammenfassung — Резюме — Literatūra — Rodyklės.
Keywords:
LT
Aisčiai; Archeologija / Archaeology; Baltai / Balts; Etninė istorija; Germanai; Gotai; Migracija / Migration; Mokslas / Science; Slavai; Vakarų baltai; Vilbarko kultūra.
EN
Aistians; Archaeological culture; Balts; Ethnic history; Germans; Gots; Slavs; Vilbarkas culture; Western Balts.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTPirmoji trilogijos „Aisčiai“ knyga „Kilmė“ skirta I–V amžių vakarų baltų/aisčių istorijai. Archeologijos, kalbos ir istorijos šaltiniai pasitelkti tiriant Tacito aisčių ištakas nuo Vakarų baltų pilkapių kultūros laikų; nagrinėjama Didžioji vakarų baltų/aisčių migracija ir jos reikšmė Rytų Baltijos kultūrų ir genčių raidai; vakarų baltų ir germanų, vakarų baltų ir slavų istorijos klausimai; vadinamųjų Baltijos erdvės Vyslos gotų istorijos problema. Jiems priskiriama Vielbarko kultūra nagrinėjama atsižvelgiant į bendrąją vakarų baltų kultūrų raidą ir ieškant ryšio tarp jų plėtros Baltijos erdvėje dėsningumų; išryškinami kai kurie karinės aristokratijos laikų vakarų baltų socialinės istorijos ypatumai.

ENThe first book of the trilogy “Aisčiai” [Aesti] callled “Kilmė” [The Origin] is dedicated to the history of the Balts/Aesti of the 1st–5th c. Archaeologies, languages and historic sources were used when analysing the origins of Tacitus’s Aesti from the times of the Western Baltic culture of barrows. The Great Migration of Western Balts/Aesti and its significance for the development of Eastern Baltic cultures and tribes, the issues of the history of Western Balts and Germanic peoples, Western Balts and Slavs are discussed. The Wielbark culture attributed to them is analysed with regard to the common Western Baltic culture and thus searching for laws in the relation between their development in the Baltic area. Certain peculiarities of the social history of the military nobility of Western Balts are highlighted.

ISBN:
9789955207795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44052
Updated:
2018-07-02 10:36:04
Metrics:
Views: 166    Downloads: 11
Export: