Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas : pavadinimų kilmė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2011.
Pages:
143 p
Notes:
R-klė: p. 138-143.
Contents:
Pratarmė — Ukmergė — Rajono miesteliai — Kitos gyvenvietės — Asmenvardinės kilmės pavadinimai — Iš senųjų dvikamienių asmenvardžių — Iš dvikamienių asmenvardžių trumpinių ir jų vedinių — Iš krikštavardžių: Hebrajiški; Graikiški; Lotyniški; Germaniški; Slaviški; Kiti krikštavardžiai — Iš pravardinės kilmės asmenvardžių — Iš užsiėmimą rodančių asmenvardžių — Iš kitokios kilmės asmenvardžių — Vandenvardinės kilmės pavadinimai — Pavadinimai, kilę nuo fiziografinių objektų — Kitokie vietovardžių pavadinimai — Baigiamosios pastabos — Sutrumpinimai — Rodyklė.
Keywords:
LT
Ukmergė; Lietuva (Lithuania); Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTKnygoje iširta beveik šeši šimtai Ukmergės rajono vietovardžių, kuriais pavadinta apie septyni šimtai gyvenviečių, nes rajone yra pasikartojančių pavadinimų. Autorius atliko sistemingą vietovardžių kilmės analizę, nustatė jų klasifikaciją, padarė atitinkamus apibendrinimus, sudarė abėcėlinį visų tiriamųjų gyvenviečių pavadinimų sąrašą. Knygoje pasakojama ne vien apie gyvenviečių pavadinimų kilmę, bet ir kaip atsirado tiems pavadinimams pagrindą sudarę asmenvardžiai ar vandenvardžiai. Knygos pradžioje bendrai aptariamas Ukmergės miestas, Ukmergės rajono miesteliai ir kitos gyvenvietės. Asmenvardinės kilmės pavadinimai knygoje apžvelgiami pagal kilmę. Pirmiausia tiriami gyvenviečių pavadinimai, kilę iš senųjų dvikamienių asmenvardžių, dvikamienių asmenvardžių trumpinių ir jų vedinių, krikštavardžių (išskiriami hebrajiški, graikiški, lotyniški, germaniški, slaviški ir kt. pavadinimai). Toliau aptariami iš pravardinės kilmės asmenvardžių kilę vietovardžiai, taip pat pavadinimai, sudaryti iš užsiėmimą rodančių ir kitokios kilmės asmenvardžių. Tyrimo pabaigoje aiškinami vandenvardinės kilmės pavadinimai ir vietovardžiai, kilę nuo fiziografinių objektų. Specialistams knyga bus naudinga ne tik dėl gyvenviečių pavadinimų etimologijos, bet ir dėl tyrimo metodologijos. Knygos autoriaus teigimu, dirbdamas šį darbą nuolat įsitikindavo, kad gyvenviečių pavadinimuose slypinčios asmenvardžių formos yra nepalyginti autentiškesnės ir patikimesnės už randamąsias rašytiniuose šaltiniuose, kurias svetimkalbiai raštininkai nesąmoningai, o kartais ir sąmoningai, iškraipė.Reikšminiai žodžiai: Asmenvardis; Asmenvardžiai; Daryba; Gyvenvietė; Kilmė; Krikštavardis; Oikonimai; Vandenvardis; Vandenvardžiai; Vardynas; Viotovardis; Anthroponym; Christian name; Hydronym; Hydronyms; Oikonyms; Onomastics; Origin; Personal names; Place-name; Toponym; Word formation.

ENThe book deals with the analysis of nearly 600 place names in Ukmergė District used for naming approximately 700 settlements as some names repeat. The author performed a systematic analysis of the origin of the place names, identified their classification, made respective generalisations, compiled an alphabetical list of all names of the settlements concerned. The book tells not only about the origin of the settlement names, but also the origin of anthroponyms or hydronyms which were the basis for these place names. At the start of the book, a general description of Ukmergė town, towns and other settlements in Ukmergė District are discussed. The names of anthroponymic origin are overviewed by origin in the book. The names of settlements which originate from the old double-stemmed anthroponyms, abbreviations and derivatives of double-stemmed anthroponyms, and christening names (Hebraic, Greek, Latin, Germanic, Slavic and other names are distinguished) are studied first. Then, the place names originating from anthroponyms of nickname origin are discussed, as well as names consisting of anthroponyms denominating occupation and others. At the end of the study, the names and place names of hydronymic origin which originated from physiographical objects are explained. Professionals will find this book useful not only because of the etymology of place names, but also because of the study methodology. According to the author, while doing this work he constantly made sure that the forms of anthroponyms hidden in the names of settlements are much more authentic and reliable than the ones found in written sources which other language speaking writers unconsciously, and sometimes consciously, distorted.

ISBN:
9786094110757
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34366
Updated:
2021-03-02 22:13:16
Metrics:
Views: 77
Export: