XVI-XVIII a. kauniečių moterų asmenvardžių daryba

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVI-XVIII a. kauniečių moterų asmenvardžių daryba
Alternative Title:
Formation of names of women living in Kaunas (XVI-XVIII century)
In the Journal:
Keywords:
LT
Joniškis; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Žodžių kaityba / Inflection; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje darybos požiūriu aptarti 726 XVI–XVIII amžiaus kauniečių (moterų) antroponimai. Buvo nustatyta, kad iš 160 XVI amžiaus asmenvardžių daugiausia sudaryta su lietuviška priesaga -ienė ir slaviška priesaga -ova. Pirmųjų yra 81 (50,62 % visų XVI amžiaus užrašymų, o antrųjų – 45 (28,13 %). Mažiau pastebėta priesagų -aičia, -yčia, -ikė, -iškė, -ūčia vedinių. Iš 439 XVII amžiaus asmenvardžių 264 (60,2 % XVII amžiaus antroponimų) sudaryti su priesaga -ova, 137 (31,2 %) antroponimai turi priesagą -ovna, 13 (2,9 %) asmenvardžių yra priesagos -anka vediniai. Taip pat buvo išskirti pavieniai priesagų -evna (2, t. y. 0,5 %) ir -aičia (1, t. y. 0,2 %) vartojimo atvejai. 22 (5 %) antroponimai buvo kvalifikuoti kaip galūnės -a vediniai. Išnagrinėjus 127 XVIII amžiaus asmenvardžius, 78 (61,4 %) buvo priskirti priesagos -ova, o 13 (10,3 %) asmenvardžių – priesagos -ovna vediniams. Likusieji 36 (28,3 %) antroponimai yra sudaryti su galūne -a iš vyriškųjų pavardžių, turinčių -sk- tipo priesagas. Laikui bėgant, pastebimai keitėsi slaviškų ir lietuviškų priesagų produktyvumo santykis. Rankraščiuose pamažu atsisakoma lietuviškų ir pereinama prie slaviškų priesagų vartosenos. XVII amžiaus kauniečių antroponimų tyrimo duomenis palyginus su to paties laikotarpio Joniškio parapijos krikšto registracijos knygos asmenvardžių darybos analizės išvadomis, matyti, kad Kauno ir Joniškio miestų vardynuose dar pasitaiko asmenvardžių su lietuviškomis priesagomis.Reikšminiai žodžiai: Asmenvardis; Asmenvardžiai; Darinys; Daryba; Krikšto vardas; Priesaga; Priesagos vedinys; Christian name; Derivation; Personal names; Proper name; Suffix; Suffix formation; Word formation.

ENOn the basis of Kaunas Municipality institution documentation of 1522-1800 it was stated that in XVI-XVIII century women living in Kaunas most often are registered by their Christian names and by suffix formation proper names. The article from the point view of formation deals with 726 person's proper names (second binary nomination members). Differently from the hitherto existing historical anthroponomical investigations of the Lithuanian women (of high descent and mostly farmers), in Kaunas person's proper names of the XVIth century the most often used the Lithuanian suffixes are: -ienč, -aičia, -yčia, -ikę, -iškė, -ūčia. With the time, relationship of the efficiency of Slavonic and the Lithuanian suffixes in women's proper names arc noticeably changing. Little by little the Lithuanian suffixes are abandoned and Slavonic suffixes are coming into use. In the XVII-XVIII centuries Slavonic suffixes -ova, -ovna predominate in Kaunas Person's proper names. [From the publication]

ISSN:
1407-4737
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25662
Updated:
2013-05-20 21:39:37
Metrics:
Views: 28
Export: