Gruzdžių pavardės: istorija ir dabartis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gruzdžių pavardės: istorija ir dabartis
Alternative Title:
Surnames in Gruzdžiai: the history and the present
In the Book:
Gruzdžiai. D. 2 / vyriausiasis redaktorius sudarytojas Damijonas Šniukas. Vilnius: Versmė, 2010. P. 818-844,1231. (Lietuvos valsčiai; kn. 17)
Taip pat paskelbta leidinyje: Lietuvos lokaliniai tyrimai. 2010
Keywords:
LT
Asmenvardis; Daryba; Kilmė; Kilmės vieta; Pavardė; Struktūra.
EN
Anthroponym; Origin; Personal name; Provenance; Structure; Surname.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje struktūros (darybos), lyčių raidos ir į kilmės požiūriu aptariami Gruzdžių istoriniai asmenvardžiai, jie lyginami su dabartinėmis Gruzdžių pavardėmis. Tyrimo medžiaga – 6 tūkst. dvinarių asmenų įvardijimų – išrašyta iš Gruzdžių parapijos bažnytinių jungtuvių metrikų 1619-1690 m., 1699-1773 m. ir 1806-1816 m. registracijos knygų. Skirtingo laikotarpio asmenvardžiai aptariami atskirai. XVII a. asmenvardžių daryba labai lietuviška. Dažniausios yra lietuviškos patroniminės priesagos -aitis, -uitis (52 proc.), -yčia (86 proc.). Su slaviškomis priesagomis yra apie 14 proc. vyrų ir 12 proc. moterų asmenvardžių. Du pagrindiniai XVII a. Gruzdžių pavardžių kilmės šaltiniai – krikščioniški vardai ir bendriniai lietuvių kalbos žodžiai. Daugumos XVIII a. Gruzdžių pavardžių formos jau buvo nusistovėjusios ir nepakitusios atėjo iki mūsų dienų. XIX a. pavardžių struktūra yra kur kas slaviškesnė nei XVIII a. asmenvardžių. Net apie 91 proc. moterų asmenvardžių turi slaviškas priesagas. Tarp dabartinių Gruzdžių pavardžių dažniausios su slaviškomis -sk- tipo priesagomis (19 proc.), nemažai turi slaviškas patronimines priesagas -avičius, -evičius (8 proc.). Toliau pagal dažnumą minėtinos pavardės, turinčios lietuvišką patronimine priesagą -aitis (5,6 proc.). Kitos pavardės turi lietuviškas deminutyvines priesagas -elis, -(i)ukas, -(i)ulis, -utis (3 proc.). Tarp dabartinių Gruzdžių pavardžių apie 32 proc. sudaro lietuviškos kilmės asmenvardžiai. Aiškių nelietuviškos kilmės pavardžių yra apie 52,6 proc. Nemažą jų dalis susidariusi iš krikščioniškų vardų. Kitos pavardės yra slaviškos.

ENThe historical and current surnames of people in the present-day parish of Gruzdžiai (Šiauliai District) have been analysed. Three books of marriage registration (17th, 18th and 19th centuries) at the Gruzdžiai church were the sources of historical anthroponyms. All in all, about 6 thousand anthroponyms have been copied from the book and analysed in the paper. The current surnames were taken from Lietuvių pavardžių žodynas ([Dictionary of Lithuanian Family Names] (T. 1-2, Vilnius, 1985-1989). Investigating the historical surnames and comparing them with the current surnames, the emphasis was laid on the provenance, structure, development and origin of family name forms. The results obtained indicate the topicality and prospectiveness of the investigations on historical and current surnames for concrete areas in Lithuania. [text from author]

ISSN:
2029-0799
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31966
Updated:
2020-06-09 20:11:32
Metrics:
Views: 51    Downloads: 9
Export: