Muzikos mokytojo dalykinės kompetencijos kokybinė diagnostika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Muzikos mokytojo dalykinės kompetencijos kokybinė diagnostika
Alternative Title:
Qualitative diagnostics of musical teacher subject competence
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2008, Nr. 15, p. 60-73
Keywords:
LT
Muzikos mokytojas; Dalykinė kompetencija; Kokybinė diagnostika; Kontentinė analizė.
EN
Music teacher; Subject competence; qualitative diagnostics; Content analysis.
Summary / Abstract:

LTPateikiamo tyrimo tikslas - nustatyti muzikos pedagogo dalykinės kompetencijos edukacinėje praktikoje ypatumus. Kokybinės kontentinės analizės rezultatai išryškino veiksnius, kurie daro jtaką muzikos mokytojų edukacinės veiklos dalykinei kompetencijai: konceptuali muzikinio ugdymo mokykloje samprata, pedagogo vaidmens pokyčiai, asmeninės specialisto savybės bei nuolatinis dalykinės kompetencijos plėtojimas. Kokybinis tyrimas atliktas konsultuojantis su Tarpuniversitetinio edukologijos doktorantūros konsorciumo modulinės studijų programos (parengta, atliekant projektą Nr. ESF/2004/2.5.0-K01-012) prof, habil. dr. M. Barkauskaite (Vilniaus pedagoginis universitetas), prof, habil. dr. B. Bitinu (Vilniaus pedagoginis universitetas), prof, habil. dr. A. Juodaityte (Šiaulių universitetas), prof, habil. dr. M. Teresevičiene (Vytauto Didžiojo universitetas), kokybinių tyrimų specialistais. [Iš leidinio]

ENThe purpose of the present research is to define peculiarities of music teacher's subject competence in educational practice. The results of a qualitative content analysis highlighted the factors that exert impact upon subject competence of music teacher educational activity: the conceptual understanding of musical education at school, the changes in teacher's role, personal qualities of a specialist and continuous subject competence development. The qualitative research was performed under the guidance of qualitative research specialists of Interuniversity Consortium of Doctoral Studies in Education modular study programme (prepared under the project No. ESF/2004/2.5.0-K01-012) prof, habil. dr. M. Barkauskaite (Vilnius Pedagogical University), prof, habil. dr. B. Bitinas (Vilnius Pedagogical University), prof, habil. dr. A. Juodaityte (Šiauliai University) and prof, habil. dr. M. Teresevičiene (Vytautas Magnus University). [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18630
Updated:
2018-12-17 12:18:11
Metrics:
Views: 44    Downloads: 14
Export: