Kultūros sampratos modelių taikymas ugdant(is) tarpkultūrinę komunikacinę kompetenciją: Lietuvos sociokultūrinio konteksto interpretacijos (Europos busimojo pedagogo atvejis)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūros sampratos modelių taikymas ugdant(is) tarpkultūrinę komunikacinę kompetenciją: Lietuvos sociokultūrinio konteksto interpretacijos (Europos busimojo pedagogo atvejis)
In the Book:
Edukologijos inžinerijos link / sudarė ir parengė Elvyda Martišauskienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. P. 142-202
Contents:
Tarpkultūrinės komunikacijos edukacinės prielaidos: Įvadas; Tyrimo metodologija; Tarpkultūrinis ugdymas(is) ir jo objektas; Kultūros sąvokos interpretacijos tarpkultūriniame ugdyme(si); Kultūros pažinimo modeliai — Kultūros modelių konstruktai Lietuvos kontekste: Lietuvos gyventojų orientacija į veiklą; Lietuvos jaunuomenės orientacija į veiklą; Lietuvos gyventojų socialiniai santykiai; Lietuvos gyventojų kultūrinio tapatumo pajauta; Lietuvos gyventojų prigimties ir supančio pasaulio suvokimas; Lietuvos gyventojų istorinio laiko tėkmės (papročių, tradicijų, įvykių) išgyvenimai; Apibendrinimas; Literatūra.
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTPedagogo tarpkultūrinę komunikacinę kompetenciją nusakančius kriterijus iš teorinio lygmens perkelti į praktinį lygmenį yra sudėtinga, nors, kita vertus, tik esant realiam santykiui su kita kultūra išryškėjusi asmens elgesio dinamika leidžia įsivertinti išsiugdytą tarpkultūrinės komunikacinės kompetencijos lygmenį (TKK). Auteniškų santykių kūrimo galimybes kitos šalies socialinėje ir profesinėje plotmėje teikia mobilumo programos, kurios Bolonijos proceso dokumentuose įvardijamos kaip Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo skiriamasis bruožas, taip pat ir efektyviausias asmens TKK edukacinis veiksnys. Šio tyrimo objektas - pedagogo tarpkultūrinę komunikacinė kompetencija. Tyrimo tikslas - teoriškai ir empiriškai pagrįsti pedagogo tarpkultūrinės komunikacinės kompetencijos ugdymo(si) galimybes. [Iš Įvado]Reikšminiai žodžiai: Pedagogai; Tarpkultūrinės komunikacinės kompetencijos; Kultūros sampratos modeliai; Ugdymo teorijos; Educators; Intercultural communication competencies; Models of cultural conception; Educational theories.

ISBN:
9789955209942
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92079
Updated:
2022-03-03 16:38:16
Metrics:
Views: 40
Export: