Darbuotojų adaptacija : UAB "Šiaulių tauro televizoriai" darbuotojų nuomonių tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbuotojų adaptacija: UAB "Šiaulių tauro televizoriai" darbuotojų nuomonių tyrimas
Alternative Title:
JSC "Šiaulių tauro televizoriai" new employeer's adaptation process
In the Journal:
Keywords:
LT
Adaptacija; Darbuotojai; Naujas darbuotojas; Organizacija; Socializacija.
EN
Adaptation; Employees; New employee; Organization; Socialization.
Summary / Abstract:

LTĮ organizaciją naujai priimtam darbuotojui ypač svarbūs pirmieji mėnesiai, nes jis atsiduria neįprastoje aplinkoje. Darbuotojai patiria nerimą ir stresą, o tai gali įtakoti darbuotojų apsisprendimą pasilikti organizacijoje. Adaptacijos sistemos įdiegimas mažina naujo personalo paieškos išlaidas. Be to, naujokų mokymas suteikia galimybę juos mokantiems darbuotojams įgyti vadovavimo įgūdžių. Svarbiausia, kad tokia sistema pagreitina naujų darbuotojų adaptavimąsi ir didina jų darbo efektyvumą. Pastebima, jog adaptacijai skiriama per mažai dėmesio, galbūt taip yra todėl, kad vadovas neteikia tam didelės reikšmės, gal nesuvokia, jog tai svarbu ne tik pačiam darbuotojui, bet ir įmonei, gal tiesiog visa tai užgožia daugybė kasdienių darbų. Organizacijų vadovams iškyla sudėtingas uždavinys, kaip organizuoti darbuotojų adaptaciją organizacijoje, kad ši veikla būtų veiksminga ir kartu priimtina organizacijos darbuotojams. Straipsnio tikslas – aptarti adaptacijos procesą UAB „Šiaulių tauro televizoriai“ darbuotojų požiūriu. Tikslui įgyvendinti išanalizuoti adaptacijos proceso teoriniai aspektai, atskleista adaptacijos svarba teoriniame kontekste, apžvelgtos adaptacijos patirtys užsienio šalyse, nustatyta, kaip darbuotojai vertina adaptacijos procesą bendrovėje „Šiaulių Tauro televizoriai“. Tyrimo metu taikyta mokslinės informacijos šaltinių sisteminė-struktūrinė analizės, anketinė apklausa raštu ir aprašomoji statistika.

ENThe first few months are critical to new employees who joined the organization since they find themselves in an unusual environment. Employees suffer anxiety and stress and it may influence employees' decision to leave the organization. The adaptation program helps new employees to overcome fear and this decreases the fluctuation of employees. Therefore it is important to ensure the successful adaptation of the organization members. The goal of the new employees' adaptation process is to help an employee to accomplish his work as effectively as possible, to get to know the organization and to consolidate work relations. Research subject is the JSC "Šiaulių Tauro televizoriai" employees' adaptation. The main research goal is to analyze the adaptation process in JSC "Šiaulių Tauro televizoriai" from the view of the employees. To reach this goal the structured questionnaire with the questions of the closed and open types were prepared. The assessment methods of nominal, ordinal, likert scale were used. In general, the received data shows that the new employee's adaptation program is being applied in the company "Šiaulių Tauro televizoriai", but it does not run systematically since some action courses are forgotten. [text from author]

ISSN:
2029-1752
Related Publications:
Socialinio pedagogo profesinės adaptacijos kokybinė diagnostika / Vilma Žydžiūnaitė, Gediminas Merkys, Simona Jonušaitė. Pedagogika. 2005, 76, p. 23-32.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23767
Updated:
2013-04-28 20:21:40
Metrics:
Views: 36
Export: