Mikalojaus Daukšos 1599 metų "Postilė" ir jos šaltiniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Vokiečių kalba / German
Title:
Mikalojaus Daukšos 1599 metų "Postilė" ir jos šaltiniai
Editors:
  • Palionis, Jonas, parengė [edt]
  • Palionis, Jonas, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, 2001.
Pages:
1331 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Article in the Book:
Palionis, Jonas1599 m. Postilė ir jos leidimai. P. 13-22
Contents:
Pratarmė. Vorwort — Sutrumpinimai. Abkürzungen — 1599 m. Postilė ir jos leidimai. Die Ausgaben der Postille von 1599 — Tekstologiniai 1599 m. Postilės komentarai. Textologische Kommentare zu Daukšas Postille — Daukšos ir Wujeko postilių tekstai. Die Texte der Postillen von Daukša und Wujek — Errata.
Keywords:
LT
Mikalojus Daukša; Postilė; Pamokslai; Fotografuotinis leidimas.
EN
Mikalojus Daukša; Sermons; Fascimile edition.
Summary / Abstract:

LTŠiame leidinyje pateikiamas Mikalojaus Daukšos 1599 metų Postilės (DP) - stambiausio spausdinto XVI amžiaus lietuvių rašto paminklo - fotokopinis tekstas su jo lenkiškuoju Jakubo Wujeko „Postilla Catholicka Mnieyfza... w KRAKOWIE... 1590 (W3)“ originalu. Šis originalas yra trečiasis žymaus lenkų teologo Mažosios katalikų postilės leidimas, kuriuo, kaip manoma rėmėsi Daukša, galutinai redaguodamas savąjį vertimą. DP fotokopija daryta iš dviejų originalų: Simano Stanevičiaus egzemplioriaus, seniau priklausiusio Kražių jėzuitų kolegijai, o dabar saugomo Vilniaus universiteto Retų ir senų spaudinių skyriuje (LR 1618), ir Otono Praniausko egzemplioriaus, seniau taip pat priklausiusio jėzuitams, o paskui patekusio į Kauno kunigų seminarijos biblioteką ir dabar esančio Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Vilniuje (A 1 /599). Iš pirmojo, gerai išsilaikiusio, bet turinčio nemaža raudonu rašalu pabraukytų ir raudonu bei juodu rašalu taisinėtų vietų, paimta DP pradžia (titulinis puslapis, lotyniškoji dedikacija vyskupui Merkeliui Giedraičiui, Vaclovo Labunausko lotyniškoji epigrama, lenkiškoji prakalba į malonųjį skaitytoją), o iš antrojo - visas likusis tekstas. Wujeko trečiojo leidimo tekstas skanavimo būdu perspausdintas iš mikrofilmo, prof. Wojciecho Smoczyńskio atsiųsto Lietuvių kalbos institutui iš Krokuvos. Kadangi W3 mikrofilme trūko p. 393-397, trūkstamieji tekstai paimti iš W2 (Wujeko Postilės antrojo leidimo) mikrofilmo, taip pat šio profesoriaus atsiųsto iš Krokuvos. [Iš Įvado]

ISBN:
9955000619
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/77310
Updated:
2020-08-14 12:51:14
Metrics:
Views: 128
Export: