Mikalojaus Daukšos katekizmo (1595) sudėtiniai prijungiamieji vietos ir laiko sakiniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mikalojaus Daukšos katekizmo (1595) sudėtiniai prijungiamieji vietos ir laiko sakiniai
Alternative Title:
  • Complex sentences of place and time in Mikalojus Daukša's Kathechismas and Trumpas Budas (1595)
  • Saliktie teikumi ar vietas un laika nozīmi Mikaloja Daukšas darbos Kathechismas un Trumpas Budas (1595)
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2005, t. 14, Nr. 1, p. 53-65
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Sudėtiniai sakiniai; Prijungimas; Vietos reikšmė; Laiko reikšmė; Šalutiniai sakiniai; Prijungiamasis (prieveiksminis) laiko sakinys; Jungiamieji žodžiai; Atliepiamieji žodžiai.
Keywords:
LT
Atliepiamieji žodžiai; Jungiamieji žodžiai; Laiko reikšmė; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Prijungimas; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts; Vietos reikšmė.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama Mikalojaus Daukšos Kathechismo ir Trumpo Budo prieveiksminių vietos ir laiko sakinių sintaksinė sandara. Nagrinėjami jų jungiamieji ir atliepiamieji žodžiai, dėmenų tvarka. Nustatomi pagrindiniai ir periferiniai vietos ir laiko sakinių raiškos atvejai, autentiški sintaksės reiškiniai skiriami nuo skolinių. Abiem veikalams būdingi, bendrąjį jų teksto klodą sudarantys yra vietos sakiniai su jungiamuoju žodžiu kur ir faktyvūs laiko sakiniai su jungtuku kad. Daugelis šių sakinių vartojami ir kituose ano meto lietuviškuose raštuose ir turbūt laikytini interdialektine to meto lietuvių kalbos savybe, todėl neleidžia daryti jokių išvadų apie teksto kilmę, tarminę priklausomybę, autorių ar vertėją. Tik Kathechisme vartojami (tiesa, pavieniai) laiko sakiniai su jungiamaisiais žodžiais kaip ir kada. Sakinys su ik kolai rastas tik Trumpame Bude. Tyrimo rezultatai patvirtina, kad Daukšos Kathechismą ir Trumpą Budą tikslinga tirti kaip atskirus, skirtingą santykį su originalu ir savitą sintaksinę struktūrą turinčius tekstus. Prieveiksminių laiko ir vietos sakinių tyrimas gali būti pagalbinis argumentas, paremiantis išnagrinėtų tekstų autonomijos ir daugiasluoksnės struktūros idėjas, kurias būtina patikrinti toliau tiriant Mikalojaus Daukšos veikalus ir kitus senosios lietuviškos raštijos paminklus. [Iš leidinio]

ENThe article deals with complex sentences containing adverbial clauses of place and time in Mokalojus Daukša‘s Kathechismas and Trumpas Budas (1595). Attention is paid to the syntactic structure of these sentences: subordination, correlative words, clause order, morphosyntax. The central and peripheral ways of formal expression of sentence types, authentic phenomena and possible syntactic loans are discussed. Locative clauses introduced by subordinator kur and factive temporal clauses introduced by kad are characteristic to both texts. These clauses are widely used in other old Lithuanian scripts, therefore they can be viewed as common interdialectal feature of Old Lithuanian. Clauses of time with connectives kaip and kada are rarely used in Kathechismas. The only clause of time with connective ik kolai has been found in Trumas Budas proves that those texts are to be treated as distinct, having different relations with the original and individual syntactic structure. The investigation of different types of complex sentences may be useful as an additional argument for the ideas of the autonomy and layered structure of Daukša’s texts. These ideas could be confirmed by further careful examination of Mikalojus Daukša’s works and the other Old Lithuanian scripts.

ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2004
Updated:
2021-03-01 08:53:58
Metrics:
Views: 39    Downloads: 1
Export: