Zum Ausdruck des Befehls in der Übersetzung der Evangelien von Johannes Bretke

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Zum Ausdruck des Befehls in der Übersetzung der Evangelien von Johannes Bretke
Keywords:
LT
Biblija; Istorinė kalbotyra; Jonas Bretkūnas (vok. Johanes Bretke); Liepiamoji nuosaka; Postilė; Veiksmažodžio formos; Vertimai; Vertimas; XVI a. lietuviška raštija.
EN
Bible; Comparative linguistics; Evangel; Imperative; Translates; Verb forms; XVI c. lithuanian writing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama įsakymų ir draudimų raiška Jono Bretkūno Naujojo Testamento vertimuose. Autorė pažymi, kad ji savo darbe apsiribosianti tiesioginio įsakymo, tai yra, svetimos valios kitam asmeniui, išraiška, lygindama J. Bretkūno ir kitų kalbų vertimus. Pažymima, kad įsakymų laipsnis yra skirtingas – nuo lengvo iki griežto, kategoriško draudimo. Konstatuojama, kad J. Bretkūno vertimuose vartojamos įvairios veiksmažodžių imperatyvios reikšmės formos. Keliamas klausimas, koks yra semantinis skirtumas J. Bretkūno vertimuose tarp imperatyvo ir būsimojo laiko formos? Autorės teigimu, šių formų vartosena 16 amžiuje turėjusi teologinį pagrindą. Tokia išvada daroma iš J. Maleckio liuteroniško katekizmo vertimo į lenkų kalbą: J. Maleckis modalinę būsimojo laiko formą sieja su vienkartiniu, ateityje paisytinu įsakymu, o imperatyvą – su amžinai galiojančiu įsakymu. Autorė daro prielaidą, kad tai galėjo būti atėję iš graikų kalbos Senojo testamento tradicijos, kur kalbant apie griežtą įsakymą vartojama tik būsimojo laiko forma. Pažymima, kad panašiai būsimojo laiko formos vartojamos ir lotyniškuose Naujojo testamento tekstuose. Nagrinėdama J. Bretkūno tekstus, autorė pažymi, kad J. Bretkūnas svyruoja tarp tradicinės imperatyvo vartosenos ir modalinės būsimojo laiko formos, galbūt ir dėl stilistinių sumetimų. Daroma ir prielaida, jog ši konstrukcija galbūt buvo plačiau vartojama reikšti įsakymui ar draudimui Rytų Prūsijos teritorijoje nei likusioje Lietuvos dalyje. Reziumuojama, kad ši konstrukcija atėjusi iš vokiškosios tradicijos, bet tam patvirtinti dar reikia nuodugnesnių tyrimų.

ISBN:
3447054271
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51471
Updated:
2018-08-04 16:36:39
Metrics:
Views: 8
Export: