Old Lithuanian interrogative particle "biau"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Old Lithuanian interrogative particle "biau"
Alternative Title:
Senosios lietuvių kalbos klausiamoji dalelytė "biau"
In the Journal:
Baltistica. 2012, t. 47, Nr. 2, p. 261-265
Summary / Abstract:

LTPaliudyta tris kartus Mažvydo Katekizmo pratarmėje dalelytė „biau“ ‘ar’ dažniausiai buvo aiškinama kaip klausiamosios dalelytės „be“ su enklitiku -u junginys, plg. gr. πάν-υ ‘altogether’. Mūsų nuomone, „biau“ lengviausia paaiškinti kaip ankstesnės lyties „be-jau“ sutrumpinimo rezultatą, plg. panašų procesą „niaũ-gi (LKŽ 8, 762)

ENThe particle biau occurs three times in the Preface to Mažvydas’ Catechismus. Traditionally it is said that biau is a combination of the interrogative particle be and the enclitic -u as in Greek πάν-υ ‘altogether’. We believe that the easiest explanation is that biau is a result of the shortened former gender form of be-jau as in Lith. niaũ-gi (LKŽ 8, 762)

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44086
Updated:
2018-12-17 13:23:40
Metrics:
Views: 28    Downloads: 3
Export: