Keli šaknies -sk-, -šk- veiksmažodžiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Keli šaknies -sk-, -šk- veiksmažodžiai
In the Journal:
Baltistica. 2004, t. 39, Nr. 2, p. 195-197
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami keli šaknies -sk-, -šk- veiksmažodžiai. Atsižvelgiant į tai, kad lietuvių kalboje šaknies finalės priebalsių grupės spirantas + k/g traktuojama priklausomai nuo pozicijos prieš balsį arba priebalsį, pvz. megz-C : mezg-V, panašios metatezės būtų tikėtina ir veiksmažodžiuose su priesaga -sėti po veliarinio priebalsio, t. y. *mirskėti vietoj mirksėti, *džiuzgėtis vietoj džiugsėtis. Jos nebuvimas, pasak autoriaus, rodo, kad čia turimi naujadarai. Minėta metateze autorius bando paaiškinti ir du pavyzdžius, šaknyje turinčius -sk-, t. y. viskėti, -a, -ėjo „judėti, krutėti į visas puses (paprastai būnant vienoje vietoje)” ir tuskėti, -a, -ėjo „bildėti; plakti (apie širdį); kulti“ bei reikšti, -ia „turėti reikšmę, žymėti ką nors; perteikti, atskleisti kokį turinį; perduoti žodžiais; kilti aikštėn, rastis kokiam reiškiniui, ypatybei“.Reikšminiai žodžiai: Veiksmažodis; Šaknis; Verb; Root of the word.

ENSeveral verbs with -sk-, -šk- in the root are analysed in the article. Taking into account the fact that spirant + k/g in the final consonant cluster of the root in the Lithuanian language is treated depending on its position: before a vowel or a consonant, for example, megz-C : mezg-V, a similar metathesis should be expected in verbs with suffix -sėti after a velar consonant, i.e. *mirskėti instead of mirksėti, *džiuzgėtis instead of džiugsėtis. According to the author, its absence shows that the words are neologisms. The author uses the said metathesis in his attempts to explain two more examples, with -sk- in the root, i.e. viskėti, -a, -ėjo “move to all sides (usually by staying in one place)” and tuskėti, -a, -ėjo “beat; throb (referring to the heart); hammer” and reikšti, -ia “have a meaning, denote something; convey, reveal certain content; convey verbally; appear, emerge (referring to a certain phenomenon, quality)”.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13113
Updated:
2018-12-17 11:22:32
Metrics:
Views: 25    Downloads: 4
Export: