Vertybės lietuvio pasaulėvaizdyje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertybės lietuvio pasaulėvaizdyje
Publication Data:
Vilnius : Akademinė leidyba, 2017.
Pages:
299 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Kalbotyra; Kognityvinės etnolingvistikos metodas; Aksiologinis žodynas; Linguistics; Cognitive ethnoliguistic method; Axiological dictionary.
Contents:
Pratarmė / K. Rutkovska, M. Smetona, I. Smetonienė — Przedmowa — Prof. habil. dr. J. Bartminskio pratarmė — Teoriniai pagrindai ir metodologija / K. Rutkovska, M. Smetona, I. Smetonienė — Ugnis ir vanduo / M. Smetona — Namai / K. Rutkovska — Šeima / K. Rutkovska — Darbas / K. Rutkovska, M. Smetona, I. Smetonienė — Europa / M. Smetona — Laisvė ir garbė / I. Smetonienė — Apibendrinimas / K. Rutkovska, M. Smetona, I. Smetonienė — Summary — Santrumpos — Šaltiniai — Literatūra.
Keywords:
LT
Aksiologinis žodynas; Kalbotyra / Linguistics; Kognityvinės etnolingvistikos metodas.
EN
Axiological dictionary; Cognitive ethnoliguistic method; Linguistics.
Summary / Abstract:

LTKiekvienas reiškinys arba, tiksliau, jo pavadinimas (žodis), turi savo reikšmę, bet ar ji tikrai yra tokia, kokią mums paprastai pateikia žodynai? Ar pateiktoji reikšmė tikrai atskleidžia vaizdinį, kuris mums kyla ištarus vieną ar kitą žodį? Į šiuos ir panašius klausimus atsakyti gali padėti koncepto analizė. Todėl šioje knygoje skaitytojas ras UGNIES, VANDENS, NAMŲ, ŠEIMOS, DARBO, EUROPOS, LAISVĖS ir GARBĖS konceptus. Tai amžinosios vertybės, pagrindinės žmogaus gyvenimo ir egzistencijos plano dalys, jos perduodamos iš kartos į kartą, išlieka žmonių sąmonėje kaip pagrindiniai gyvenimo siekiai, tikslai. [Leidėjo anotacija]

ENEvery phenomenon, or, more accurately, its title (the word) has its own definition, yet is it truly the one that the dictionaries usually provide us with? Does the provided definition really disclose the image that we see upon pronouncing one or another word? A concept analysis may help in answering these and similar questions. For that reason, readers will find the concepts of FIRE, WATER, HOME, FAMILY, WORK, EUROPE, FREEDOM and HONOR in this book. These are the essential parts of a human’s life; they remain in the consciousness of people as the principal objectives and goals of life. [Publisher annotation]

ISBN:
9789955337157
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68520
Updated:
2020-11-24 17:00:04
Metrics:
Views: 73    Downloads: 2
Export: