Žodžių krūmas, puskrūmis, krūmokšnis, krūmelis samprata (remiantis studentų apklausa)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žodžių krūmas, puskrūmis, krūmokšnis, krūmelis samprata (remiantis studentų apklausa)
Alternative Title:
Perception of the words krūmas, puskrūmis, krūmokšnis, krūmelis (shrub, subshrub, bush, small shrub); based on a student survey
In the Journal:
Bendrinė kalba [Standard Language]. 2019, 92, 1 pdf (34 p.)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apibrėžtis; Apklausa; Krūmas; Krūmelis; Krūmokšnis; Požymis; Puskrūmis; Reikšmė; Semantinė analizė; Terminologija; Attribute; Bush; Definition; Meaning; Semantic analysis; Shrub; Small shrub; Subshrub; Survey; Terminology.
Keywords:
LT
Apibrėžtis; Apklausa; Krūmas; Krūmelis; Krūmokšnis; Požymis; Puskrūmis; Reikšmė; Semantika / Semantics; Terminija / Terminology.
EN
Attribute; Bush; Definition; Meaning; Semantic analysis; Shrub; Small shrub; Subshrub; Survey.
Summary / Abstract:

LTBuvo pastebėta, kad žmonės nelabai skiria žodžius krūmas, puskrūmis, krūmokšnis, nors termininės šių žodžių reikšmės yra skirtingos. Šiuo tyrimu siekta ištirti ne termininį, bet šiuolaikinį kasdieninį šių žodžių suvokimą. Kaip tyrimo priemonė buvo pasirinkta studentų apklausa. Išanalizavus duomenis paaiškėjo, kad respondentai įvardijo 20 krūmo požymių. Pats dažniausias krūmo apibūdinimas buvo tai, kad ‘krūmas yra augalas’. Kiti tipiškiausi krūmo požymiai yra išoriniai: ‘krūmo dydis’, ‘šakotumas’, ‘kamieno ypatybės’, ‘lapuotumas ar spygliuotumas’, ‘tankumas ar vešlumas’. Buvo nurodyti ir keli vidiniai krūmo požymiai – ‘sumedėjimas’, ‘krūmo gyvavimo ciklo ypatumai’ ir pan.; tačiau jie buvo paminėti tik kelių respondentų. Ištyrus anketas paaiškėjo, kad respondentų žinios apie puskrūmį yra daug menkesnės negu apie krūmą. Nemažai studentų arba išvis nežinojo, kas yra puskrūmis, arba manė, kad jis visiškai nesiskiria nuo krūmo. Iš viso paminėta 12 puskrūmio požymių. Dalis respondentų puskrūmį apibūdino remdamiesi šio žodžio darybine reikšme, ‘pusė krūmo’ arba ‘pusiau krūmas’. Šie atsakymai su terminine puskrūmio reikšme neturi nieko bendra. Gana keista ir tai, kad nemaža apklaustųjų dalis puskrūmį siejo su medžiu, o ne su krūmu, šis augalas esą panašesnis į medį negu į krūmą. Kaip dažniausi iš išorinių puskrūmio požymių buvo minimi ‘dydis’, ‘kamieno ypatybės’, ‘retumas’. Pasakytina, kad šie požymiai nesutampa su tuo, kas teigiama enciklopedijose.Keli respondentai minėjo ir vidinius puskrūmio požymius: ‘puskrūmio sumedėjimas’ ir tai, kad puskrūmis yra ‘daugiametis augalas’. Būtent šie atsakymai sutampa su termininės reikšmės apibrėžtyje minimais puskrūmio požymiais. Respondentams kėlė problemų ir krūmokšnio apibūdinimas. Išorinių krūmokšnio požymių buvo nurodyta net 12 ir tokia požymių gausa rodo, kad dėl šio augalo vienos nuomonės nėra. Dažniausiai minėti ‘dydis’, ‘vaisių ar uogų vedimas’, ‘lapų ar spyglių buvimas’. Vidinių požymių buvo nurodyti 4 – ‘sumedėjimo lygis’, ‘dauginimasis’, ‘augimo vieta’, ‘visžalumas’. Kas yra krūmelis, žinojo visi respondentai. Svarbiausias nurodytas krūmelio požymis yra išorinis – ‘dydis’. Dalis atsakymų susiję su deminutyvine krūmelio reikšme. Išanalizavus atsakymus apie konkrečius augalus (alyvą, avietę, mėtą, čiobrelį, raudonėlį) paaiškėjo, kad respondentai apie tokio tipo augalus labiausiai sprendžia pagal jų dydį – kuo augalas mažesnis, tuo dažniau jis įvardijamas kaip daugiametė žolė, nelabai kreipiant dėmesio į jo stiebų sumedėjimą ar kitus požymius. Straipsnyje aprašomų augalų, ypač puskrūmio ir krūmokšnio, termininės reikšmės apibrėžtyse minimi požymiai gerokai skiriasi nuo po šio tyrimo išskirtų nagrinėtųjų augalų požymių. Akivaizdu, kad visus juos reikia tirti remiantis ir kitais šaltiniais – žodynais ir tekstynais. [Iš leidinio]

ENIt has been noticed that people rarely differentiate between the words krūmas (shrub), puskrūmis (subshrub), and krūmokšnis (bush), even though the words have different terminological meanings. This study aimed to investigate the contemporary rather than terminological daily perception of these words. A survey of students was chosen as an instrument of enquiry. Analysis of the data has showed that the respondents listed 20 attributes of the shrub (Lith. krūmas). The most frequent description of the shrub was that ‘a shrub is a plant’. Other most typical attributes of the shrub have to do with its exterior: ‘the size of the shrub, ‘how branchy it is’, ‘the qualities of its trunk’, ‘how leafy or thorny it is’, ‘how thick or lush it is’. Several interior attributes of the shrub were mentioned as well, and included qualities such as ‘woodiness’, ‘the characteristics of the bush lifecycle’, and so on. A review of the survey forms has revealed the knowledge of the subshrub (Lith. puskrūmis) to be much poorer than that of the shrub. A lot of the respondents did not know what a subshrub was or thought it was completely the same as the shrub. A total of 12 subshrub attributes were named. Some of the respondents described the subshrub on the basis of its formational meaning: ‘half a shrub’ or ‘semi-shrub’. These replies have nothing to do with the terminological meaning of subshrub. Strangely, quite a few of the respondents connected the subshrub with a tree rather than a shrub, believing this plant to bear more semblance to the first rather than the latter.The most frequent exterior attributes of the subshrub mentioned were its ‘size’, ‘trunk properties’, ‘rarity’. Notably, these attributes differ from what encyclopaedias have to say. Several respondents also mentioned some interior attributes of the subshrub: ‘subshrub’s woodiness’ and that the subshrub is a ‘perennial plant’. These answers conform to the attributes of the subshrub that its terminological meaning refers to. The respondents also had some difficulty with describing the bush (Lith. krūmokšnis). There were a massive 12 exterior attributes of the bush mentioned and this plenitude of attributes indicates the absence of a uniform opinion about this plant. The most frequent mentions were the ‘size’, ‘bearing of fruit or berries’, ‘presence of leaves or thorns’. Interior attributes mentioned were four: ‘the degree of woodiness’, ‘reproduction’, ‘place of growing’, ‘evergreenness’. Everyone knew what a small shrub (Lith. krūmelis) was. The underlying attribute of the small shrub is of the exterior variety: its ‘size’. A portion of the replies were tied to the diminutive meaning of the small shrub. Analysis of the replies about specific plants (lilac, raspberry, mint, thyme, oregano) has revealed that the respondents tend to judge about this type of plants by their size: the smaller the plant, the more often it is referred to as a perennial herb, rather disregarding the woodiness of its stems or other attributes. The attributes referred to in the terminological meanings of the plants covered in the article, and those of subshrub and bush in particular, differ to a rather substantial extent from the plant attributes identified in the course of this study. It is obvious that all of them need to be researched on the basis of other sources, such as dictionaries and corpuses, as well. [From the publication]

ISSN:
2351-7204
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83223
Updated:
2021-03-03 16:17:40
Metrics:
Views: 60
Export: