Latvis "Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno" pasaulėvaizdyje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Latvis "Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno" pasaulėvaizdyje
Alternative Title:
Concept of Latvian in the worldview of the "Corpus of the contemporary Lithuanian Language"
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2021, t. 30, nr. 1-2, p. 152-176
Keywords:
LT
Latvija (Latvia); Lietuva (Lithuania); Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Semantika / Semantics; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama, koks latvio koncepto fragmentas susidėlioja iš iliustracinių sakinių, kur minimas skirtingų formų daiktavardis latvis. Medžiaga tyrimui rinkta iš Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centre sudaryto „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“ publicistikos. Ištyrus empirinę medžiagą semantinės analizės, interpretaciniu ir aprašomuoju metodais, paaiškėjo, kad apie latvį pasakoma biologiniu, (psicho)socialiniu, psichologiniu, buitiniu, fiziniu, lokaliniu, religiniu aspektu. Labiausiai atsiskleidžia pirmieji trys latvio aspektai. [Leidėjo anotacija]Reikšminiai žodžiai: Daiktavardis; Latvis; Semantika; Iliustracinis pavyzdys; Konceptas; Tekstynai; Corpus; Noun; Latvian; Semantics; Illustrative sentence; Concept.

ENAn analysis of 250 sentences from published sources containing different forms of the noun Latvian (Lith. latvis) that are featured in the Corpus of the Contemporary Lithuanian Language (CCLL) reveals a rather diverse portrait of the Latvian. Of course, the illustrative examples mirror the mindset of the speaker, i.e. the Lithuanian, first and foremost, yet taken as a whole they allow one to draw a conclusion of a rather uniform fragment of the concept of the Latvian. Considering the similarities between the Latvian and the Lithuanian that have been recorded in prior studies and dictionary entries with the word Latvian, this article approaches the noun from a semantic perspective. It turns out that statements regarding the Latvian concern biological, (psycho)social, psychological, domestic, physical, local, and religious aspects. The examples available in the CCLL mainly reveal the first three of these aspects. Biologically, the Lithuanian perceives the Latvian as a member of the same family; a close one. This means that the Lithuanian knows the Latvian well enough. This affects the Lithuanian’s perception of the positive and negative traits of the Latvian, some of which have been mentioned in previous studies by individual authors. [From the publication]

DOI:
10.22364/bf.30.08
ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94206
Updated:
2022-04-04 20:23:37
Metrics:
Views: 26    Downloads: 1
Export: