"Rožinė" spalva dabartinėje lietuvių (rašto) kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Rožinė" spalva dabartinėje lietuvių (rašto) kalboje
Alternative Title:
Colour "pink" in the contemporary (written) Lithuanian language
In the Journal:
Lietuvių kalba. 2021, 16, p. 70-97
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Spalvos; Semantika / Semantics; Konstrukcijos; Žodynai; Tekstynai / Corpus.
EN
Colours; Semantics; Constructions; Dictionaries.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio objektas – spalvos būdvardis "rožinis". Tikslas – remiantis "Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno" (DLKT) medžiaga, išsiaiškinti "rožinis" semantiką dabartinėje lietuvių rašto kalboje ir jos pagrindu „pamatyti“ rožinę spalvą. Spalvos pavadinimai nagrinėjami sintaksiniu-semantiniu aspektu. Išanalizavus per 1000 pavyzdžių paaiškėjo, kad pagal rožiškai suvokiamus daiktus rožinis reikšmė platesnė nei aiškinamuosiuose žodynuose apibrėžiama. Plačiau lietuvių kalbos vartotojų suvokiama rožinė nuo spalvos centro (rožės, erškėčio, bijūno žiedo spalvos) laipsniškai pereina prie baltos, geltonos, (purpuriškai) raudonos, violetinės, oranžinės, rudos, pilkos. Rožinė daikto spalva gali būti dirbtinė arba būdinga daiktui iš prigimties. Būdvardis "rožinis" vartojamas su daiktavardžiais, žyminčiais nuo seno lietuviui įprastus ir (palyginti) naujai jo kasdienybėje atsiradusius, retai naudojamus daiktus. Raktažodžiai: būdvardis rožinis, spalva, semantika, konstrukcija, žodynas, tekstynas. [Iš leidinio]

ENThe subject of this article is the adjective pink (Lith. rožinis) denoting the colour. The goal is to investigate the semantics of pink in the contemporary written Lithuanian language in reliance on the Corpus of the Contemporary Lithuanian Language (Lith. Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas, DLKT), and to use the findings to ‘see’ the colour pink. The names of the colour are analysed from the syntactic-semantic approach. Analysis of over 1,000 samples has revealed that, based on the things perceived as pink, the meaning of the word pink goes well beyond the thesauri definition. In its broader meaning as perceived by users of the Lithuanian language, the colour pink from the centre of the colour (the colour of rose, sweetbrier, peony) gradually transitions to white, yellow, (purplish) red, violet, orange, brown, grey. The colour pink can be artificial or the inherent colour of a thing. The adjective pink is used in combination with nouns that designate things that Lithuanians have known and considered ordinary for ages or have come across in their daily life quite recently, and use them rarely. Keywords: adjective rose, colour, semantics, construction, dictionary, corpus. [From the publication]

DOI:
10.15388/LK.2021.4
ISSN:
1822-525X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98983
Updated:
2022-11-27 14:33:36
Export: