Žodžio „augalas“ samprata (remiantis studentų apklausa)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žodžio „augalas“ samprata (remiantis studentų apklausa)
Alternative Title:
Concept of the word "augalas" (based on student Survey)
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2020, t. 82, p. 93-116
Keywords:
LT
Apklausa; Reikšmė; Tipiškiausias požymis; Apibrėžtis; Terminas; Augalas.
EN
Survey; Meaning; Most typical feature; Definition; Term; Plant.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalbos aiškinamieji žodynai (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, Lietuvių kalbos žodynas) žodį augalas paprastai apibrėžia kaip botanikos terminą minėdami jo esminius požymius - ‘organizmas’, mintantis ‘neorganinėmis medžiagomis’, kuriam būtina ‘šviesos energija’. Tačiau augalas yra ne tik terminas, bet ir kasdienis, įprastas žodis, kurį aiškinamieji žodynai galėtų apibrėžti ir buitiškiau, fiksuodami tipiškus jo požymius, tipiškus kategorijos narius ir pan., kad žodyno skaitytojui šis žodis būtų lengviau suvokiamas. Siekiant išsamiau išnagrinėti, kaip suvokiamas žodis augalas, kurie jo požymiai yra svarbesni ir lengvai atpažįstami, o kurie yra ne tokie svarbūs, buvo atlikta studentų apklausa, kurios rezultatai galėtų padėti papildyti augalo tradicinę (labiau mokslinę) apibrėžtį tipiškesniais požymiais. [Iš leidinio]

ENLithuanian explanatory dictionaries (Dictionary o f Modern Lithuanian, Dictionary o f the Lithuanian Language) usually define the word augalas (plant) as a botanical term by mentioning its essential features: ‘organism’, which feeds on ‘inorganic nutrients’ and requires ‘the energy of light’. However, augalas is not only a term but also a daily, usual word, which explanatory dictionaries could also define in a more mundane manner by recording its typical features, typical members of the category, etc. to make it easier for dictionary readers to understand it. To find out how the word augalas is understood, which features are more important and easily recognizable and which are less important, a student survey was conducted the findings of which could be of help in supplementing the traditional (more scientific) definition of the term augalas with more typical features. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/90661
Updated:
2021-01-21 20:27:26
Metrics:
Views: 67    Downloads: 1
Export: