Employees’ career competence for career success: aspect of human resources management in tourism sector

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Employees’ career competence for career success: aspect of human resources management in tourism sector
Alternative Title:
Karjeros kompetencijos svarba darbuotojų karjerai: turizmo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymo aspektas
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2015, vol. 14, no. 2B (35B), p. 481-493
Keywords:
LT
Karjera / Career; Turizmas / Tourism; Žmogiškieji išteklia; Žmogiškieji ištekliai.
EN
Human resources; Ourism sector.
Summary / Abstract:

LTŠiandieniniame veiklos pasaulyje turizmo srities specialistų demonstruojama karjeros kompetencija gali jiems padėti išspręsti problemas, kylančias dėl karjeros siekių ir darbo rinkos galimybių. Tačiau nauji specialistai, ateinantys į darbo rinką, dažnai neturi gebėjimų, užtikrinančių karjeros kompetenciją. Skiriasi ir ją bei darbdavių nuomonės šiuo klausimu. Todėl svarbu išsiaiškinti tiek žmogiškųjų išteklių valdymo objektų, tiek ir subjektų požiūrį į naujų darbuotojų karjeros kompetenciją kaip prielaidą sėkmingai jų karjerai. Šiuo tyrimu siekiama įvertinti naujų turizmo sektoriaus darbuotojų karjeros kompetenciją darbdavių požiūriu. Tyrimo rezultatai atskleidė naujų turizmo srities specialistų turimus ir darbdavių pageidaujamus įgūdžius: įsidarbinamumą, efektyvų bendravimą ir savęs pažinimą. Tyrimas atskleidė ir darbdaviams svarbiausius žmogiškųjų išteklių karjeros kompetenciją užtikrinančius gebėjimus. [Iš leidinio]

ENIn the modern business world, career competences manifested by tourism professionals could help them cope with the problems arising from individual career ambitions and challenges in the labour market. However, new professionals, joining the labour market often do not possess skills ensuring career competences. Opinions of employers and employees differ on this issue. Thus, it becomes essential to interpret attitudes of both objects and subjects of human resources management to new employees’ career competences as an assumption for their successful career. This research aims to evaluate career competences of new employees in tourism sector in regards to their employers. The research results disclose what skills newly recruited tourism professionals possess, and what skills employers desire to find in employees’ effective communication and seif-cognition factors. The research unfolds what human resources career competences skills occur as the most significant for the employers. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82913
Updated:
2020-07-09 21:16:10
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: