Features of qualification improvement of human resources in public and private sector

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Features of qualification improvement of human resources in public and private sector
Alternative Title:
Žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimo ypatumai viešajame ir privačiame sektoriuose
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2015, vol. 14, no. 2B (35B), p. 462-480
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kvalifikacijos tobulinimas; Privatus ir viešasis sektoriai; Žmogiškieji ištekliai; Žmogiškųjų išteklių valdymas; Human resource; Human resource management; Private and public sector; Qualification improvement.
Keywords:
LT
Privatus ir viešasis sektoriai; Profesinis rengimas / Vocational training; Žmogiškieji ištekliai; Žmogiškųjų išteklių valdymas.
EN
Human resource management; Human resource; Private and public sector; Qualification improvement.
Summary / Abstract:

LTSiekiant sėkmingos organizacijos, būtini tinkamos kvalifikacijos žmogiškieji ištekliai. Tačiau keičiantis verslo aplinkai, atitinkamai turi keistis ir žmonių kvalifikacija, dėl to organizacijai reikia nuolatinio žmogiškųjų Seklių kvalifikacijos tobulinimo. Atliekant žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimo tyrimą, pasitelkta mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa ir aprašomoji statistika. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad privatus sektorius, savo veiklą siedamas su pelnu, investavimą į žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos kėlimą grindžia aiškiais argumentais ir kriterijais. O viešajame sektoriuje yra sudėtingiau, nes čia svarbūs ne tik finansiniai tikslai, bet ir socialinis teisingumas. Dėl to kvalifikacija yra ne mažiau svarbesnė. Kita vertus, sunkiau rasti tinkamus kriterijus žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimo išlaidoms pagrįsti, kadangi ne viską galima išreikšti finansiniais rodikliais. Kitų mokslininkų atlikti tyrimai atskleidžia tendenciją, kad viešajame sektoriuje dažniau atsakingi už savo kvalifikacijos tobulinimą būtent patys darbuotojai. Tyrimas atskleidė, kad tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus organizacijų žmogiškieji ištekliai suinteresuoti kelti kvalifikaciją. Pagrindinė kvalifikacijos kėlimo priežastis yra noras tobulėti ir būti geru savo srities specialistu. Nepaisant respondentų pritarimo kvalifikacijos tobulinimui, pagrindinės darbe kylančių Problemų priežastys sietinos su kolegų ir vadovų kompetencijos trūkumais. Esminis skirtumas tarp kvalifikacijos tobulinimo ypatumų atsiskleidžia viešojo ir privataus sektoriaus laikomuose apmokymų metoduose. Privačios organizacijos yra novatoriškesnės, pakankamai gerai panaudoja vidinius apmokymus ir stengiasi j juos įtraukti savo darbuotojus.O viešojo sektoriaus organizacijoje taikomi tradiciniai metodai, čia vyrauja mažesnis įsipareigojimas už žmogiškųjų išteklių mokymus, nes propaguojamas savarankiško mokymosi metodas. Nepaisant to, kvalifikacijos kėlimas teigiamai veikia darbuotojų veiklos efektyvumą, o norint gerinti kvalifikacijos tobulinimo procesą abiejuose sektoriuose, būtina skirti didesnį dėmesį trūkstamų kompetencijų tobulinimui - tai itin aktualu viešojo sektoriaus organizacijoms. Būtent trūkstamų kompetencijų nustatymas gali atskleisti viešojo ir privataus sektoriaus kvalifikacijos tobulinimo ypatumus. Dėl žios priežasties būsimus tyrimus rekomenduojama sieti su trūkstamų kompetencijų nustatymo niuansais viešajame ir privačiame sektoriuose. [Iš leidinio]

ENThe qualification of human resources may ensure an effective activity of public and private sector organisations. Still, with changes in technologies, the functions of employees' regular learning and qualification improvement of human resources are necessary. Due to this reason, in the organisations of both public and private sectors, the qualification improvement process takes place. Despite this, the research reveals that many problems, the employees face are related with insufficient qualification of human resources; therefore, the determination of both features of human resource qualification improvement in public and private sector as well as the main actions of this process improvement had relevance. First of all, in this paper, the exploration level of the features of human resource qualification improvement in public and private sector was revealed. It is noticeable that usually research are limited to one sector (Sakalas, Vienazindiene, 2010; Miliukienė, Prakapienė, 2012; Svagzdiene et al., 2013) or are assessed generally without focusing on the features of these sectors (Fleischhauer, 2007; Meuse et al., 2012); therefore, this paper would fill this gap. The main features of human resource qualification improvement of public and private sectors’ organisations are as follows: the training methods applied are different; private organisations are more innovative; therefore, they apply not only traditional methods of employees’ qualification improvement and thus get better results. Despite of the features of public and private sector, the most important activities of qualification improvement process of human resources are related to the determination of lacking competences and their improvement; due to this, future scientific researches are suggested to be related with this issue. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82890
Updated:
2020-07-09 21:16:09
Metrics:
Views: 13
Export: