The Alternative trajectories towards the learning organization

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Alternative trajectories towards the learning organization
Alternative Title:
Alternatyvios besimokančios organizacijos tapsmo trajektorijos
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2009, Nr. 2 (64), p. 26-34
Keywords:
LT
Besimokanti organizacija; Besimokanti organizacija, vystymas, organizacinis mokymasis, kolektyvinis mokymasis, personalinis mokymasis; Organizacinis mokymasis, kolektyvinis mokymasis, personalinis mokymasis.
EN
Collective learning; Learning organization; Learning organization, development; Organizational learning; Organizational learning, collective learning, personal learning; Personal learning.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – atskleisti tapimo besimokančia organizacija kelius. Pirmojoje straipsnio dalyje patikslinamos pagrindinės sąvokos, būtinos atskleidžiant ir diskutuojant besimokančios organizacijos vystymo kelius. Galima sakyti, kad pats populiariausias yra Senge (1990) besimokančią organizaciją nusakantis apibrėžimas. Tiesa, tarp mokslininkų vyksta didelė diskusija, ką labiau pabrėžti: ar besimokančius žmones tokioje organizacijoje, ar besimokančią organizaciją kaip visumą. Šalia termino „besimokanti organizacija“ labai dažnai minimas ir „organizacinis mokymasis“, netgi kartais šiuos terminus laikant sinonimais. Straipsnyje įrodoma, kad šie terminai nėra sinonimai: organizacinis mokymasis apsiriboja tik tuo mokymusi, kuris yra svarbus organizacijai, tuo tarpu besimokančioje organizacijoje yra įgalinami nuolat vykstantys mokymosi procesai individualiame, kolektyviniuose grupių/padalinių ir visos organizacijos lygmenyse, kurie nebūtinai generuoja tik tas žinias, kurios organizacijos pripažįstamos kaip svarbios. Antrojoje dalyje buvo gilinamasi į pirmosios strategijos – sisteminio besimokančios organizacijos vystymo – kelio paiešką, pristatant šio straipsnio autorės sukurtą besimokančios organizacijos vystymo modelį ir jam diskutuojant. Trečiojoje dalyje remiantis antrąja – „šalutinio efekto“ besimokančios organizacijos vystymo – strategija, atskleidžiamas jos taikymas verslo bei meno organizacijose.

ENThe aim of this article is to distinguish several ways of development towards the learning organization. According to Walton (1999), organizations of different countries develop into learning organizations by choosing one out of two strategic directions: a) systemic development of learning organization; b) development of learning organization by the principle of ‘side effect’. Both these strategic directions are analyzed in the article. The first strategy is analyzed by presenting the model of learning organization development. Its validity was tested in practice by developing one of the Lithuanian contemporary manufacturing companies into the learning organization and executing the expert evaluation of this process. The second direction of developing the learning organization (implicit way of learning organization development) is analyzed in: a) business and other work organizations; b) artistic groups (e.g. orchestra). [text from author]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25065
Updated:
2021-02-10 17:27:34
Metrics:
Views: 11    Downloads: 7
Export: