Potential of virtual organizing of tourism business system actors

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Potential of virtual organizing of tourism business system actors
Alternative Title:
Turizmo verslo sistemos dalyvių virtualaus organizavimosi potencialas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2009, Nr. 3 (63), p. 75-85
Keywords:
LT
Bendradarbiavimas / Cooperation; Turizmas / Tourism.
Summary / Abstract:

LTSiekiant sustiprinti konkurencines pozicijas rinkoje, efektyviai panaudoti turimus išteklius, užtikrinti vykdomos veiklos pelningumą bei tinkamą vartotojų poreikių patenkinimą, turizmo paslaugas teikiančioms įmonėms labai svarbu racionaliai pasirinkti partnerius ir užmegzti tarporganizacinius yšius tiek vietiniu, tiek ir tarptautiniu mastu. Pati turizmo verslo specifika neleidžia teikti turizmo paslaugų atskiroms įmonėms veikiant izoliuotai. Todėl turizmo organizacijos jungiasi į verslo sistemas, siekdamos didesnės ekonominės naudos. Straipsnio tikslas – ištirti turizmo verslo sistemos virtualaus organizavimo lygį ir potencialo panaudojimo galimybes. Lietuvos kelionių organizatorių bendradarbiavimui ir ryšiams tirti pasirinktas kokybinis – ekspertų – tyrimas. Apibendrinant ekspertinio tyrimo rezultatus nustatyta, kad kelionių organizavimo paslaugas teikiančios įmonės turi bruožų, rodančių jų galimybes integruotis į virtualią turizmo verslo sistemą. Pagrindiniai trūkumai, kurie mažina virtualios verslo sistemos susidarymo galimybes: nėra šerdinių kompetencijų tarp kelionių organizatorių ir agentavimo įmonių, pasyviai dalyvaujama trumpalaikiuose projektuose, kada stokojama pasitikėjimo konkurentais ir partneriais, ribotai dalijamasi ištekliais, ypač žmogiškaisiais ir informaciniais. Reikia pažymėti, jog virtualios turizmo verslo sistemos formavimas leistų ne tik pasiekti konkurencinį pranašumą, tenkinant nuolat kintančius vartotojų poreikius, bet ir skatintų paklausos augimą atitinkamų kelionės tikslo vietų atžvilgiu bei inovatyvių turizmo produktų kūrimą.Reikšminiai žodžiai: Bendradarbiavimo ryšiai; Kelionių operatoriai ir kelionių agentūros; Kooperatyviniai santykiai; Organizacinis virtualumas; Turizmo operatoriai ir turizmo agentūros; Turizmo verslo sistema; Verslo turizmo sistema; Virtualaus organizavimo potencialas; Cooperative relationships; Organizational virtualness; Tour operators and travel agencies; Tourism business system; Virtual organizing potential.

ENThe process of economic, political and social globalization changes business environment and conditions the structural changes of national and industrial business systems. It induces tourism business system actors to create national, regional, and place networks of business companies. The new organizational and management paradigms in the context of tourism industry and destinations change the attitude towards the nature of organizations’ relationships. Agile competition and fast development of information and communication technologies have the capacity to modify the traditional time-space interaction and form different modern organizational structures of business systems. The analysis of scientific literature shows that actors of business system integrate into different partnership networks as clusters, networks, virtual organization and others. Virtual organizing of tourism business system actors could be defined as a dynamic collaborative network of tourism stakeholders (private and public organizations) able to combine their own capabilities and resources that could be proposed as integrated value-added services to satisfy consumer needs in tourism destination.The scientific problem of this research is to ascertain what structure of relationships among tourism business system actors guarantees their successful use of virtual organizing potential of tourism business system increasing the competitiveness of network partners and enabling the exploration of new market opportunities. The aim of the paper: to evaluate the potential of virtual organizing of tourism business system actors. Methods of the research: reviewing, evaluation and systematic analysis of scientific literature; mixed method research design, panel expert interview; Klüber’s Wheel of Virtual Organizing model. Various aspects of business system and explanation of virtual organizing features of business system are discussed. According to the empirical research, the virtual organizing of tourism business system actors appears, but it is not sufficient for distinguishing the features of virtual business system. Closer collaboration and the utilization of ICTs would enable tourism business system actors to expand their supply and to enhance their competitiveness. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22595
Updated:
2020-09-24 21:29:15
Metrics:
Views: 23    Downloads: 5
Export: