Project management : research and studies at the Faculty of Economics and Management of Kaunas University of Technology

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Project management: research and studies at the Faculty of Economics and Management of Kaunas University of Technology
Alternative Title:
Projektų vadyba – mokslas ir studijos KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2008, Nr. 4 (59), p. 59-66
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibendrinami projektų rengimo ir realizavimo procesų teorinių ir empirinių tyrinėjimų rezultatai, akcentuojant Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto ir jo Projektų vadybos centro mokslininkų, pedagogų ir darbuotojų indėlį į šios aktualios vadybos srities plėtojimą. Mokslinių tyrimų tikslas - identifikuoti ir ištirti projektų rengimo ir realizavimo procesus funkciniu požiūriu eurointegracijos kontekste. Sparčiai augantis mokslo ir technologijų plėtros poreikis, žiniomis grįstos ekonomikos kūrimo procesų intensyvėjimas suformuoja naujus uždavinius ir iššūkius Lietuvos ekonomikai. Atsiradusios plačios Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos galimybės iš esmės pakeitė projektinio valdymo vaidmenį organizacijų veikloje. Projektais organizacijose užtikrinamas glaudesnis ryšys, taigi greitesnis rezultatų pasiekimas. Projektinio valdymo procese pakankamai svarbią vietą užima projektų realizavimo etapas, kuris yra kryptingas procesas, apimantis daugeliu atvejų daugiau nei dvi suinteresuotas šalis, siekiančias savų strateginių tikslų. Siekiant optimizuoti projektų realizavimo procesą, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas jam darantiems įtaką ekonominiams veiksniams. Projektų vadybos centro veikla yra daugiaplanė, orientuota į regiono organizacijų ir institucijų poreikių tenkinimą. Ekonominių veiksnių, darančių įtaką projektų realizavimui, tyrimą tikslinga tęsti tokiomis kryptimis: projektų realizavimo rezultatų prognozavimas projektinės veiklos inicijavimo stadijoje; virtualių projektų realizavimo rezultatų prognozavimas ir įvertinimas; projektų portfelio formavimo ir realizavimo ekonominiai aspektai.

ENThe article summarizes the results of theoretical and empirical studies in the sphere of the project preparation and realization processes by focusing on the contribution of the researchers, educators and staff of the Faculty of Economics and Management and Project Management Centre of Kaunas University of Technology to the development of this relevant sphere of management. The article distinguishes the following basic aspects: Consistent patterns of environmental changes effecting projects, effect of the business intelligence on changes, development of science and technologies and project realization; Cost reduction factors in project realization processes, the effect of the accumulated project value on its realization, the effect of electronic services on the project realization costs; Human resources, their competence development with the help of projects. The article includes conclusions and suggestions with regard to the development of research projects and studies within the basis of cooperation with the European Union and world universities. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18374
Updated:
2020-10-23 20:46:19
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: