Characteristics of service quality evaluation in rural tourism sector: case of the Baltic states (Lithuania, Latvia, Poland)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Characteristics of service quality evaluation in rural tourism sector: case of the Baltic states (Lithuania, Latvia, Poland)
Alternative Title:
Paslaugų kokybės vertinimas kaimo turizmo sektoriuje: Baltijos (Lietuvos, Latvijos, Lenkijos) šalių patirtis
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2020, vol. 19, no. 2A (50A), p. 495-510
Keywords:
LT
Turizmas / Tourism.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikiniame, sparčiai besivystančiame, kintančiame ir tobulėjančiame paslaugų pasiūlos sektoriuje kokybė tampa pagrindine našios, konkurencingos bei gaunančios ir siekiančios maksimizuoti savo pelną organizacijos prioritetu. Dėl sparčios turizmo plėtros besiformuojantys neigiami padariniai, nesutampantys skirtingi turizmo paslaugų teikėjo ir vartotojo interesai, sukelia problemų. Iškyla neišvengiamas tinkamos turizmo veiklos kontrolės ir reguliavimo poreikis – ne kiekybiniam turizmo infrastruktūros vystymui, bet kokybinei jos plėtrai ir valdymui. Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos kaimo turizmo verslo sektorius, jo dalyviai, teikiamos paslaugos ir jų kokybė nėra nuodugniai ištyrinėti, jiems tirti dažniausiai pasirenkamas vienas tyrimo modelis tinkantis ilgesnį laiką veikiančioms ir savo veiklą plėtojančioms kaimo turizmo sodyboms, todėl šiandieniniame verslo kontekste būtina ieškoti daugiau metodų tinkančių tirti kaimo turizmo paslaugų kokybę, nuodugniau tyrinėti kaimo turizmo sektorių, siekiant patenkinti vartotojų lūkesčius, šalyje kuriant gerą kaimo turizmo paslaugų įvaizdį, pritraukiant naujas investicijas, užsienio turistus, gerinant Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos turizmo įvaizdį. Atlikus kaimo turizmo sektoriaus teikiamų paslaugų Baltijos šalyse kokybės tyrimo analizę, nustatyti klientams svarbiausi paslaugų kokybės kriterijai. Pagrindiniai ir aukščiausi tikėtinos kokybės vertinimai skiriami kaimo turizmo sodybų aplinkai ir papildomoms sodybos paslaugoms, šie faktoriai turi didžiausią įtaką kaimo turizmo sodybų konkurencinio pranašumo didinimui. Pritaikius kokybės vertinimo modelį QUESK naujų kaimo turizmo sektoriaus teikiamų paslaugų kokybei tirti, gauti rezultatai tenkina kaimo turizmo sektoriaus teikiamų paslaugų savininkus.Galima daryti išvadą, kad šis modelis tinkamas naujų sodybų tikėtinai paslaugų kokybei vertinti, nes gauti rezultatai išaiškina klientų norus ir lūkesčius paslaugoms, sudaro galimybes plėsti papildomų paslaugų pasiūlą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Paslaugų kokybė; Kaimo turizmo aplinka; Šiuolaikinė verslo aplinka; Quality of services; Rural tourism environment; Contemporary business environment.

ENThis paper examines the quality of services offered by the rural tourism sector of Lithuania, Latvia and Poland using QUESC model. The rural tourism business sector of Lithuania, Latvia and Poland, its players, services and service quality haven’t been researched in great detail; the research is usually limited to a single research model suitable for rural tourism farmsteads that have been in the business for some time. Innovation in rural tourism consists in introducing a new tourist offer, tourism space creation as well as the implementation of better solutions in the customer service processes. Innovation improve a tourism product, sometimes it builds the strength of the brand. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92857
Updated:
2021-04-19 16:25:58
Metrics:
Views: 48    Downloads: 10
Export: