Organizational development based on leader’s self-development theory and practice

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Organizational development based on leader’s self-development theory and practice
Alternative Title:
Organizacijos vystymosi teorija ir praktika, pagrįsta lyderio tobulėjimu
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2014, vol. 13, no. 2A (32A), p. 506-524
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aktyvus mąstymas; Lyderis; Organizacijos vystymas; Tobulėjimas; Vystymas; Development; Development of organization; Leader; Mind activity; Self-development.
Keywords:
LT
Aktyvus mąstymas; Lyderis; Organizacijos vystymas; Tobulėjimas; Vystymas.
EN
Development of organization; Development; Leader; Mind activity; Self-development.
Summary / Abstract:

LTOrganizacija gali vystytis tik tada, kai jos darbuotojai tobulėja. Kiekvieno žmogaus vystymasis ir darbas yra būtinas organizacijos valdymui ir tolimesniam formavimuisi. Organizacijų lyderiai, siekiantys neatsilikti nuo aplinkos pokyčių, turi pakeisti savo mąstyseną - į valdymo procesus įtraukti aktyvų mąstymą. Aktyvus mąstymas apibūdinamas kaip nuolatinis darbuotojo teorinis ir praktinis mąstymo procesas, susietas su jo veikla, kai pasitelkiama refleksija, suvokimas, įsisąmoninimas, intuityvus ir racionalus mąstymas. Jis lyderiui padeda kūrybiškai tobulinti ir valdyti organizaciją. Tokios lyderio veiklos rezultatai yra glaudžiai susiję su organizacijoje vykstančiais procesais - efektyviu valdymu - jos formavimu ir vystymusi. Straipsnio tikslas yra nustatyti organizacijos vystymosi ir lyderio tobulėjimo sąsajas. Siekiant tikslo, sudarytas teorinis organizacijos vystymosi modelis, siekta atskleisti lyderio tobulėjimo reikšmę organizacijos vystymuisi. Mokslinės literatūros analizė ir atliktas tyrimas parodė, kad organizacijų vadovai nepakankamai suvokia savo nuolatinio tobulėjimo galimybių svarbą, todėl, pasiekę jiems patogų išsivystymo lygį, sustoja, nebeplėtoja savo įgūdžių, nebekaupia patirties, tad organizacija valdoma ir toliau formuojama jau taikant ribotą sukauptą patirtį. Vadovas, lyderis turi norėti tobulėti, kitaip bet kokios pastangos nuolat keistis ir tobulinti organizacijos veiklą gali būti bevaisės. Organizacijos vystymuisi reikalingas racionaliai mąstantis, valdymą tobulinantis aktyviu mąstymu, savimi pasitikintis vadovas, kuriam padeda kūrybingi, iniciatyvūs, taip pat aktyviai mąstantys ir siekiantys keistis bei tobulėti darbuotojai. [Iš leidinio]

ENIn the article an overview about the fact that leaders of organizations must keep abreast of changes in the environment is suggested and outlined. Leaders must change their thinking - they should start using mind activity implementing business processes within an organization. Mind activity is defined as the theoretical and practical process of thinking by leader in his/ her constant activity through reflection, awareness, understanding, intuition and rational thinking. Mind activity of leader helps to create, develop and manage business processes within an organization. Such a leader is inseparable from the performance of business processes within the organization - effective management of it - its development and self-development. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82705
Updated:
2020-07-09 21:16:00
Metrics:
Views: 13    Downloads: 5
Export: