Kretingos tarmės žodynas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kretingos tarmės žodynas
Alternative Title:
Dictionary of the Kretinga dialect
Editors:
  • Mikulėnienė, Danguolė, sudarymas, įvadas [com, aui]
  • Vaišnienė, Daiva, sudarymas, įvadas [com, aui]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2011.
Pages:
XL, 510 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Juozo Aleksandravičiaus lituanistinė ir pedagoginė veikla / Danguolė Mikulėnienė, Algirdas Sabaliauskas, Zigmas Zinkevičius, Bronius Dobrovolskis — "Kretingos tarmės žodynas": pagrindiniai medžiagos pateikimo principai / Daiva Vaišnienė — Summary — Juozas Alebandravičius. Kretingos tarmės žodynas: Pratarmė; Įvadinės pastabos; Trumpai apie tarmę, plotą, gyventojus, istoriją; Tarmės ypatybės; Žodyno atranka; Žodyno sandara; Dėl fonetinės transkripcijos; Sutrumpinimai; A-Ž.
Keywords:
LT
19 amžius; Kretinga; Lietuva (Lithuania); Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žemaičiai / Samogitians. Zemaitian.
Summary / Abstract:

LTKalbininkas Juozas Aleksandravičius (1920-2007) gimtosios šiaurės žemaičių kretingiškių šnektos duomenis rinko visą gyvenimą. Išėjęs į pensiją, atsidėjo tik šiam darbui ir parašė didelės apimties žodyną. Skaitytojai čia ras daugybę vaizdingos gyvosios kalbos pavyzdžių: į jį sudėti tarmės žodžiai iliustruoti autentiškais šnekamosios kalbos sakiniais, ekspedicijų ir kelionių metu užrašytais iš vietinių žmonių (kai kurie jų gimę dar XIX a. pabaigoje) lūpų. Pats autorius nespėjo žodyno parengti spaudai. Žodynas leidžiamas kaip svarbus XX a. antrosios pusės lietuvių tarmėtyros šaltinis. Redaguojant stengtasi kuo mažiau j į keisti ar koreguoti, laikytasi visų to meto lietuvių dialektologijos ir tarminės leksikografijos tradicijų. Vienodinant tekstą atsižvelgta į mokslines autoriaus pažiūras ir pokalbių su juo metu išsakytą nuomonę. Paliktas ir autentiškas žodyno pavadinimas.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių dialektologija; Žemaičiai; Kretingiškai; Lithuanian dialects; Žemaitija dialect; Kretingiškiai dialect.

ENThe linguist Juozas Aleksandravičius (1920–2007) collected the data of the native sub-dialect of North Samogitians for the whole of his life. When retired, he totally devoted himself to this work and wrote a big volume dictionary. In this dictionary, readers will find a number of examples of a vivid living language: it contains dialect words illustrated in authentic spoken language sentences by local people and put down during his expeditions and journeys (some of these people were born back at the end of the 19th century). The author was not able to prepare the dictionary for publication. The dictionary is publicised as a significant source of Lithuanian dialects of the second half of the 20th century. When editing it, efforts were made to avoid as many changes or corrections as possible and to adhere to the then traditions of Lithuanian dialectology and lexicography. When unifying the text, the author’s academic attitudes and the opinion he expressed during interviews with him were taken into consideration. The publishers left the authentic title of the dictionary.

ISBN:
9786094110726
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33258
Updated:
2020-03-10 15:47:16
Metrics:
Views: 59
Export: