Žemaitiškasis būtasis dažninis laikas: dabarties situacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaitiškasis būtasis dažninis laikas: dabarties situacija
Alternative Title:
Past frequentativetense of Samogitian: the current situation
In the Book:
Keywords:
LT
Būtasis dažninis laikas; Geolingvistika; Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Veiksmažodis; Žemaičiai (tarmė) / Zemaitian.
EN
Geolinguistics; Northern Samogitians of Kretinga; Past frequentative tense; Verb.
Summary / Abstract:

LTBūtasis dažninis laikas su priesaga -dav- yra lietuvių kalbos inovacija – tokių sintetinių formų nėra kitose kalbose, jos vartojamos net ne visame lietuvių kalbos plote. Žemaičiai vartoja savitas analitines būtojo dažninio laiko formas, sudarytas iš pagalbinio veiksmažodžio „liuobėti“ ir „liūbėti“ esamojo (rečiau kitų) laiko formų ir veiksmažodžio bendraties arba būsimojo laiko. Straipsnyje aptariama dabartinėje šiaurės žemaičių kretingiškių (ŠŽK) patarmėje vartojamo būtojo dažninio laiko situacija. Sociolingvistinėanalozė atskleidė, kad žemaitiškasis būtasis dažninis laikas tebėra išlaikęs regioninę specifiką; tačiau jo vartojimas priklauso nuo kalbėtojo amžiaus ir išsilavinimo. Užrašytuose ir analizuotuose tekstuose matoma, kad nuosekliai žemaitiškąjį būtąjį dažninį laiką vartoja tik maža dalis vyresnio amžiaus ir menkesnio išsilavinimo (nebaigtas pradinis, pradinis) pateikėjų, gyvenančių atokiose vietovėse. Tik bendrinės kalbos būtąjį dažninį laiką vartoja didelė dalis jaunesniosios, rečiau – viduriniosios kartos žemaičių. Dauguma vyresniosios, maždaug pusė viduriniosios, nedidelė dalis jaunesniosios kartos kretingiškių žemaitišką ir bendrinės kalbos būtąjį dažninį laiką vartoja pramaišiui. Dvejopos formos gali būti vartojamos net tame pačiame sakinyje ar tekste greta einančiuose sakiniuose.Analitinių formų struktūra linkusi į įvairovę. Visame ŠŽK plote dominuoja esamojo laiko pagalbinio veiksmažodžio formos, kitos formos yra vartojamos rečiau, o būsimojo laiko ir būtojo kartinio laiko formos yra ypač retos. Pagrindinio veiksmažodžio gausiausiai vartojamos būsimojo laiko ir bendraties formos, retos būtojo dažninio, beveik nevartojamos būtojo kartinio laiko formos. Šiaurės žemaičiai kretingiškiai linkę vartoti naujas kontaminacines formas – veiksmažodžio „būti“ būtasis dažninis laikas + žemaitiškasis būtasis dažninis laikas. [parengta pagal anglišką santrauką]

ENThe past frequentative tense containing the suffix -dav- is the innovation of the Lithuanian language - the synthetic forms of this kind do not appear in other languages, what is more, they are not even used in the entire area where the Lithuanian language extends. Samogitians tend to use peculiar analytical forms of the Past Frequentative which consist of the auxiliary verbs liuobėti and liūbėti used in the present tense (sometimes in the past tense or past frequentative) together with the infinitive forms or future simple. The present article deals with the current situation of the Samogitian past frequentative tense in the dialect of Northern Samogitians of Kretinga (NSK). The sociolinguistic situation has revealed that the Samogitian past frequentative tense is still vital in the entire area under investigation; however, the frequency of its use depends on speakers' age and education. In the texts recorded and analyzed Samogitian past frequentative alone is being systematically used by a small part of respondents of senior age and lower education (primary or incomplete primary education), usually those living in the remote dialectal points. The past frequentative tense as established in the Standard language is being used by a part of respondents - usually those belonging to the younger generation, more rarely - to the middle generation of Samogitians. The biggest part of elder and middle generation respondents and a part of younger generation speakers use the past frequentative combining the forms of both - Standard Lithuanian and Samogitian. Such double forms might be found in the same sentence or in a sequence of sentences of a single text.The structure of analytical forms tends to vary. In the dialect of NSK the present tense of auxiliary verb tends to dominate, there are some examples of auxiliary verbs used in the past frequentative. The future simple and the past simple forms are rarer. As for the main verb, it is usually future or infinitival forms that are being used; past frequentative forms are rarer, while past simple forms occur but only sporadically. The Northern Samogitians of Kretinga tend to use new contaminated forms combining the past frequentative as used in the Standard language and past frequentative forms established in the Samogitian dialect. [From the publication]

ISBN:
9786094111587
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55941
Updated:
2019-01-29 18:33:27
Metrics:
Views: 18
Export: