Žemaitiškos tapatybės raiška: dėlionė iš "Kretingos tarmės žodyno" (2011) pavyzdžių

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaitiškos tapatybės raiška: dėlionė iš "Kretingos tarmės žodyno" (2011) pavyzdžių
Alternative Title:
Expression of Samogitian identity: putting together the examples from "Kretinga Dialect Dictionary" (2011) into a single picture
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2018, t. 79, p. 64-104
Keywords:
LT
Žemaičiai; Tapatybė; Autentiškumas; Dialogiškumas; Vertybės; Įsipareigojimai; Emocijos.
EN
Samogitians; Identity; Authenticity; Dialogicity; Ethics; Commitments; Emotions.
Summary / Abstract:

LTVisaip tie žemaičiai yra vertinami: ir užsispyrę, ir nekalbūs, ir nepaslankūs, ir nemandagūs... Bet niekas taip gerai žmogaus būdo neišduoda kaip jo paties kalba. Ne vien tai, ką jis sako apie save ir kitus, bet ir kaip tai pasako. Turimas galvoje ne tik mandagumas, bet ir pati formuluotė. Pats kalbantysis to savo pasakymo išskirtinumo gali net nejausti. Kiek lengviau jį atpažinti užšaldytą rašte. Nemažai žemaičių šnekamosios kalbos perliukų suguldyta į Juozo Aleksandravičiaus Kretingos tarmės žodyną. Remiantis šio žodyno teikiamais duomenimis, straipsnyje stengiamasi parodyti, kaip žemaičiams kalbantis skleidžiasi jų požiūris į patį save ir kitus, įvairius gyvenimo tarpsnius, supančią aplinką, galimybę būti vienam ir kartu su kitais, mėginant sutarti ir susitarti. [Iš leidinio]

ENSamogitians are viewed differently: as stubborn, silent, sluggish, even impolite… But there is nothing that can better show a person’s character than his/her language. Not only what a person says about him/herself and others but also how he/she says it. Not only from the perspective of politeness but also wording. The speaker may sometimes not even feel the exceptionality of his/her utterance. It is a bit easier to recognise it when it is frozen in writing. A number of gems of spoken Samogitian can be found in the Kretinga Dialect Dictionary by Juozas Aleksandravičius. Based on the data provided by this dictionary, the article attempts to show how the Samogitian attitude towards themselves and others, various stages of life, the surrounding environment and the possibility to be alone and to be together with others by trying to get along and to agree unfolds itself while speaking. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78695
Updated:
2019-08-29 18:01:42
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: