Dėl priešdėlinių veiksmažodžių sangrąžos afikso kirčiavimo šiaurės žemaičių patarmėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl priešdėlinių veiksmažodžių sangrąžos afikso kirčiavimo šiaurės žemaičių patarmėje
Alternative Title:
Accentuation of the reflexive affix of the prefixal verbs in the Northern Samogitian subdialect
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2013, 1, p. 197-200
Keywords:
LT
Kirčiavimas; Sangrąžos afiksas; Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Veiksmažodis.
EN
Accentuation; Norther Samogitian subdialect; Northern Samogitian subdialect; Reflexive affix; Verb.
Summary / Abstract:

LTŠiaurės žemaičių patarmės tyrėjai į priešdėlinių veiksmažodžių sangrąžos afikso kirtį dažniausiai linkę neatkreipti dėmesio – nors tarminiuose tekstuose gausu tokių pavyzdžių, kirčiavimo ypatumų aiškinimuose jie paprastai nutylimi. Bene vienintelius argumentus šiuo klausimu yra paskelbę V. Vitkauskas ir A. Girdenis. V. Vitkauskas tokį kirčiavimą siejęs su kirčio atitraukimu, o A. Girdenis priešingai – sangrąžos afikso kirtį laikęs ne atitrauktiniu, o senoviniu. Apibendrinus šiaurės žemaičių patarmės pavyzdžius nustatyta, kad esama dviejų sangrąžos afikso kirčiavimo tipų: kirtį gali gauti priešpaskutinio skiemens sangrąžos afiksas, jei tolesnis galinis skiemuo iš prigimties trumpasis arba cirkumfleksinis; sangrąžos afiksas kirčiuojamas tada, kai afikso ir tolesnį (pagrindinį) kirtį skiria tarpiniai skiemenys. Pirmuoju atveju sangrąžos afikso kirčiavimą netiesiogiai galima sieti su kirčio atitraukimu, tam įtakos turi ir emfatinė pozicija. Antrasis kirčiavimo tipas aiškiai susijęs su prozodine žodžio struktūra ir kirčių išskaidymu. Gana laisvą kirčio vietos pasirinkimą rodo ir dar didesnis negu pirmuoju atveju variantiškumas. [Iš leidinio]

ENResearchers of the Northern Samogitian subdialect are inclined not to pay attention to the accent of the reflexive affix of the prefixal verbs; even though there are plenty of such examples in texts of the dialect, they are not usually included into the explanations of accentuation peculiarities. V. Vitkauskas and A. Girdenis are the only linguists who published some deliberations concerning this question. V. Vitkauskas related such accentuation to the retraction of accent; on the contrary, A. Girdenis considered the accent of reflexive affix not as retractional but as ancient. Having summarized the examples of the Northern Samogitian subdialect, it is estimated that there are two types of accentuation of the reflexive affix: a reflexive affix of the penultimate syllable can gain the accent if a further final syllable is innately short or circumflex; the reflexive affix is accentuated when the accent of the affix and a further (main) accent are separated by mediate syllables. In the first case the accentuation of the reflexive affix can be related to the retraction of accent indirectly as it is influenced by an emphatic position. The second type of accentuation is evidently connected with the prosodic structure of the word and with the detachment of accents. A major variability of the second type shows rather free selection of the place of the accent. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47539
Updated:
2019-01-13 16:56:37
Metrics:
Views: 11
Export: