"Kretingos tarmės žodyne" (2011) atsiskleidžiantys žemaitiško emocinio lauko kontūrai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Kretingos tarmės žodyne" (2011) atsiskleidžiantys žemaitiško emocinio lauko kontūrai
Alternative Title:
Outline of the Samogitian emotional field as reflected by "Kretinga Dialect Dictionary" (2011)
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2019, t. 80, p. 80-108
Keywords:
LT
Kretinga; Lietuva (Lithuania); Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsniu tęsiamas kasdieniškame kalbėjime ryškiausiai pastebimų žemaitiškos tapatybės atspindžių tyrimas. Remiantis Juozo Aleksandravičiaus Kretingos tarmės žodynu (2011) kaip šaltiniu, puikiai perteikiančiu šiaurės žemaičių kretingiškių tarme kalbančių žmonių mentaliteto raišką, šiuo tyrimu siekiama atskleisti žemaičių etnine priklausomybe determinuotų psichinių reiškinių savitumų (plg. Bliumas 1997) sąsajas su žemaitiško kalbėjimo(si) kasdienybėje modeliais. Kasdienybės diskurso atkarpų tyrimas leidžia pamatyti žemaičiams būdingo emocinio elgesio raiškos modelius ir suvokti, kaip tam tikro kalbinio elgesio ypatybės gali paveikti ir formuoti kalbančiųjų emocinį elgesį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žemaičiai; Tapatybė; Autentiškumas; Dialogiškumas; Emocijos; Samogitians; Identity; Authenticity; Dialogicity; Emotions.

ENThe article continues the study on the reflections of the Samogitian identity, which are most prominent in daily communication. Referring to Kretinga Dialect Dictionary (2011) by Juozas Aleksandravičius, which provides an excellent presentation of the expression of mentality of the speakers of the Northern Samogitian Dialect of Kretinga, the present study seeks to reveal the connections between the peculiar characteristics of ethnically determined psychic phenomena of Samogitians (cf. Bliumas 1997) and the models of Samogitian daily speaking/communication. The research on the passages from daily discourse enables us to see the models of expression of the emotional conduct inherent in Samogitians and realise how the peculiarities of a certain linguistic conduct may affect and shape the emotional conduct of speakers. [From the publication]

DOI:
10.35321/all80-05
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85359
Updated:
2020-11-03 22:45:40
Metrics:
Views: 22    Downloads: 2
Export: