Lietuvių ir latvių žvejų dainos: sąsajos ir skirtumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių ir latvių žvejų dainos: sąsajos ir skirtumai
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2000, 20, p. 93-115
Keywords:
LT
Latvija (Latvia); Lietuva (Lithuania); Dainos / Songs; Mitologija / Mythology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje lyginamos lietuvių ir latvių žvejų dainos siekiant nustatyti ir aptarti tiek unikalius, tiek ir bendrus baltiškus ar universalius šių kaimyninių tautų žvejų dainų bruožus. Išskiriamos lietuvių bei latvių žvejų dainų atskiros sudedamosios dalys, mažiausi savarankiški dainos teksto elementai. Parodomos tokių sudedamųjų dalių (elementų) komponavimo, varijavimo galimybės tiek vieno dainos tipo skirtingose versijose ir variantuose, tiek ir tokių sudedamųjų dalių sklaida visiškai kito tipo ar net kito žanro dainose. Lyginami lietuvių ir latvių žvejų dainose minimi dievai, deivės bei mitinės figūros. Folkloro duomenis sugretinami su istorine, lingvistine bei etnografine medžiaga. Apibendrindamas straipsnio autorius teigia, kad tiek lietuvių, tiek ir latvių žvejų dainose dažniausiai minimas, apdainuojamas šiaurės vėjas, šiaurys. Lietuviškojoje tradicijoje jis išaugo iki atskiros dievybės7 1 - Bangų dievaičio, Bangpūčio, o latvių žvejų dainose liko labiau mitine-poetine figūra. Bangpūtys, Bangų dievaitis - vienintelė dievybė (jei neskaičiuosime L. Rėzos užrašytoje dainoje - RD I 75 - minimos Laimos), kuri apdainuota lietuvių žvejų dainose. Latvių žvejų dainose dievų ir deivių gerokai daugiau. Čia vyrauja deivių Motinų kultas - pradedant Jūras mate, Veja mate, Bangu mate, Ūdens mate, Upes mate ir baigiant atskirų vandens telkinių motinomis (Gaujas mate). Kiek retesni latvių žvejų dainose Dievs, Laima, Mara.Reikšminiai žodžiai: Žvejų dainos; Lietuviai; Latviai; Lyginimas; Kompoziciniai fragmentai; Dievas; Deivė; Mitinė figūra; Fishermen songs; Lithuanian; Latvian; Compositional fragments; God; Goddess; Mythical figure.

ENThe article compares Lithuanian and Latvian fishermen’s songs in order to identify both the unique and common Baltic and universal traits of fishermen’s songs of the two neighbouring nations. Individual composite parts of Lithuanian and Latvian fishermen’s songs and the least self-sufficient elements of the song texts are distinguished. The possibilities of composition and variation of such composite parts (elements) are shown both in different versions of one type of song and the dissemination of such composite parts in songs of a completely another type or even genre. The gods, goddesses and mythical figures, mentioned in Lithuanian and Latvian fishermen’s songs are compared. The folklore data are compared with the historical, linguistic and ethnographical materials. To summarize the author of the article states that the North Wind is most frequently mentioned in both Lithuanian and Latvian fishermen’s songs. In the Lithuanian tradition it grew up to an individual deity, i. e the God of Waves and in the Latvian fishermen’s songs it remained more of a mythical-poetical figure. The God of Waves is the only deity (not including Laima, mentioned in the song, recorded by L. Rėza - RD I 75), mentioned in the Lithuanian fishermen’s songs. The number of gods and goddesses, mentioned in the Latvian’s fishermen’s songs is significantly larger. Here the cult of mother goddesses prevails – starting with Jūras mate (“the Mother of the Sea”), Veja mate (“the Mother of the Wind”), Bangu mate (“the Mother of the Waves”), Ūdens mate (“the Mother of the Water”), Upes mate (“the Mother of the River”) and finishing with individual mothers of bodies of water (Gaujas mate). Dievs, Laima, Mara are less frequent in the Latvian fishermen’s songs.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12994
Updated:
2018-12-17 10:42:29
Metrics:
Views: 24    Downloads: 1
Export: