Mažosios Lietuvos istorija ir kultūra lietuvių kompozitorių kūriniuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažosios Lietuvos istorija ir kultūra lietuvių kompozitorių kūriniuose
Alternative Title:
History and culture of the Lithuania Minor in the pieces of the Lithuanian composers
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 24, p. 46-63
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mažoji Lietuva; Kultūra; Lietuvių kompozitorių muzika; Lithuania Minor; Culture; Music of the Lithuanian composers.
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Mažoji Lietuva; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama lietuvių kompozitorių kūryba, susijusi su Mažosios Lietuvos istorija ir kultūra. Mažosios Lietuvos geografinė ir istorinė sąvoka apima per kryžiuočių puldinėjimus išnykusias prūsiškai kalbančias vakarines baltų gentis. Šias pagonių gentis pradėta bandyti krikštyti X a.; XIII a. po dešimtmečius trukusio Herkaus Manto vadovaujamo sukilimo prieš Kryžiuočių ordiną jos buvo sunaikintos arba asimiliuotos. Pirmieji pagonių ir vienuolių krikštytojų susidūrimai atsispindi B. Kutavičiaus operoje „Ignis et fides“ („Ugnis ir tikėjimas“). XVI a. kraštas patyrė protestantizmo įtaką, kuri siejosi su galimybe vietos gyventojams naudoti savo – prūsų, lietuvių kalbas. XVI a. įkurto Karaliaučiaus universiteto auklėtinis M. Mažvydas 1547 m. išleido pirmąją lietuvišką knygą – „Katekizmą“, dešimtmečius naudotą ir kaip elementorių pradinėse Mažosios Lietuvos mokyklose. Šis istoriškai reikšmingas faktas su didele dramatine jėga perteikiamas A. Žigaitytės operoje „Mažvydas“. Tolminkiemio pastoriaus K. Donelaičio hegzametru sukurta pirmoji lietuvių poema paskatino muzikinės „donelaitianos“ atsiradimą; didžiausios apimties šios tematikos kūrinys – A. Bražinsko opera „Kristijonas“. XIX a. Mažosios Lietuvos gyvensena atsispindi E. Balsio operoje „Kelionė į Tilžę“. Patys svarbiausi tūkstančio metų Mažosios Lietuvos istorijos ir kultūros faktai lietuvių kompozitorių kūriniuose atgyja, atskleidžiant regionui būdingą etnokultūrinį savitumą. [Iš leidinio]

ENThis article examines the work of Lithuanian composers that is linked with the history and culture of Lithuania Minor. The geographical and historical understanding of Lithuania Minor encompasses the Prussian-speaking West Baltic tribes that disappeared during the conquests of the Teutonic Knights. The attempts to baptise these pagan tribes started in the 10th century; they were destroyed or assimilated in the 13th century after an uprising led by Herkus Mantas against the Teutonic Order that lasted decades. The first confrontations between the pagans and Christian monks are revealed in B. Kutavičius’ opera “Ignis et fides”. In the 16th century, the area experienced the influence of Protestantism, which was linked with the possibility for local inhabitants to use their Prussian and Lithuania languages. M. Mažvydas, an alumni of Konigsberg University, which was founded in the 16th century, published the Catechism, the first Lithuanian book, in 1547, used for decades as a book for learning the alphabet in elementary schools in Lithuania Minor. This historically meaningful fact is conveyed with great force in A. Žigaitytė’s opera “Mažvydas”. The first Lithuanian epic poem in hexameter by Tolminkiemis pastor K. Donelaitis encouraged the birth of a musical version; the largest part of the theme of the work is A. Bražinskas’ opera “Kristijonas”. The way of life of Lithuania Minor in the 19th century is reflected in E. Balsys’ opera “Kelionė į Tilžę” (“Journey to Tilsit”). The most important facts of the thousand-year history and culture of Lithuania Minor are being revived in the works of Lithuanian composers, revealing the characteristic ethnocultural individuality of the region.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11001
Updated:
2018-12-17 11:21:23
Metrics:
Views: 24    Downloads: 3
Export: