Žirgų (arklių) dievybės rašytiniuose šaltiniuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žirgų (arklių) dievybės rašytiniuose šaltiniuose
Alternative Title:
Divinities of horses in written sources
In the Journal:
Žemaičių žemė. 2006, Nr. 3, p. 17-19
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; 17 amžius; 16 amžius; 14 amžius; 13 amžius; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LT„Rašytiniuose baltų religijos ir mitologijos šaltiniuose užfiksuota nemažai medžiagos , liudijančios apie žirgo svarbą laidotuvių apeigose, jų aukojimą dievams, priklausomybę vienam ar kitam dievui (Perkūnui, Velniui) ir kt. Tuo tarpu žinios apie žirgų (arklių) dievybes yra ir ganėtinai vėlyvos, ir fragmentiškos. XVI a. pabaigos rašytiniuose šaltiniuose (J. Lasickio ir M. Strijkovskio raštuose) minimos tik dvi su žirgais susijusios dievybės – Chaurirari ir Ratainyčia.“ „Tiek iki XVI a., tiek ir po XVI a. šaltiniuose šios dievybės nebeminimos. Tačiau tai neturėtų stebinti. Mat XIII-XIV a. šaltiniai atspindi oficialiąją arba kilmingųjų (karių) religiją, todėl žemdirbių, gyvulių augintojų dievai čia ir neminimi. XVII a. pab. – XVIII a., sustiprėjus krikščionybei, senųjų gyvulių dievų funkcijas jau perima krikščioniškieji globėjai – šventieji Jurgis, Mykolas. Šių funkcijų perėmimas – vienas iš argumentų, liudijančių senųjų gyvulių ir paukščių dievybių autentiškumo naudai. Dievo Chaurirari autentiškumą rodo šaltiniuose aprašytas aukojimas, aukos turinys, siekiant tos dievybės palankumo jos globojamiems žirgams. Panašiai XVII a. pab. – XIX a., laikantys senųjų tradicijų, aukojama ir krikščioniškiems gyvulių globėjams. Aukojimo seniesiems gyvulių dievams pėdsakų iki pat XX a. pr. išliko ir įvairiuose papročiuose, tikėjimuose, tautosakoje. Pripažįstama ir tai, jog aptariamos dievybės, galėjo būti paplitusios garbinamos tik labai siaurame areale. Todėl ir žinios rašytiniuose šaltiniuose bei pėdsakai tautosakoje, tikėjimuose apie šias dievybes yra menkos.“. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žirgas/arklys; Dievas; Aukojimas; Papročiai; Horse; God; Sacrifice; Customes.

ENWritten sources of Baltic religion and mythology contain a lot of material about importance of horse in funeral ceremony, their sacrificing to gods, dependence to one or another god (Thunder, Devil) etc. Meanwhile knowledge about divinities of horses is quite late and fragmentary. Written sources of the end of 16th century (records of Lasitckij, Strijkowskij) include only two divinities related with horses - Chaurirari and Ratainyčia. These divinities are not mentioned in written sources till the 16th century and after the 16th century. However this is not surprise. Sources of the 13th -14th centuries reflect official religion (of warriors) therefore gods of agriculturists and stockbreeders are not mentioned here. At the end of 17th and the beginning of 18th century functions of ancient gods of animals are taken by Christian patrons – by saints George and Michael. Takeover of these functions is one of arguments regarding authenticity of ancient gods of birds and animals. Authenticity of the god Chaurirari is disclosed by described sacrifice, content of sacrifice seeking friendliness of this divinity to horses. Traces of sacrifice for the oldest gods of animals are preserved in various customs, beliefs and folklore till the 20th century. It has been accepted that divinities being discusses could be prevailing and worshiped in very narrow habitat. Therefore knowledge in written sources and traces in folklore about these divinities is poor.

ISSN:
1392-2610
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5264
Updated:
2018-12-17 11:47:25
Metrics:
Views: 134    Downloads: 9
Export: