Pamario krašto dainų sąsajos su šeimos papročiais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pamario krašto dainų sąsajos su šeimos papročiais
Alternative Title:
Links of the Lithuanian littoral folk songs with family habits
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2001, Nr. 7, p. 42-46
Keywords:
LT
Dainos / Songs.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - aptarti pamario krašto dainų bernelio vieno iš ryškiausio atributo - kepurės simboliką, palyginti dainuojamosios tautosakos duomenis su etnografine gimtuvių, krikštynų, jaunimo brandos, vestuvių ir kitų papročių medžiaga. Ištyrus populiariausius pamario krašto dainų motyvus su kepurės simboliu, galima išskirti tokias būdingiausias reikšmes: 1. Brandos, tinkamumo vedyboms ženklas. 2. Mirties ženklas. 3. Piršlybų ženklas. 4. Apsaugos ženklas. 5. Prigimtinis vyresniojo brolio ženklas. 6. Vyriškos lyties, garbės, orumo ženklas. Nesunku pastebėti, kad visos išvardintos simbolio reikšmės vienaip ar kitaip yra susijusios su esminiais, ar net kritiniais jaunuolio (vyro) gyvenimo momentais (vedybomis, perėjimu iš vieno amžiaus tarpsnio į kitą, mirtimi). Kitaip tariant simbolizuoja vieno etapo pabaigą ir kito etapo pradžią. Įdomu, kad ir žodis kepurė reiškia ne tik galvos apdangalą, bet ir avilio ar šulinio stogelį, viršutinį trobos vainiką, o kepurėti - ne tik užsimauti kepurę, bet ir baigti ką nors pradėta. Tą patį patvirtina ir lietuvių bei kitų tautų šeimos apeigos ir papročiai. Apibendrinant galima pasakyti, jog kepurė kaip simbolis (kaip ir nuotakos rūtų vainikėlis) pamario krašto liaudies dainose išsaugojo senesnę apeiginę prasmę, kuri pakankamai paliudyta ir 19 a. papročiuose. 20 a. pradžioje ir vėliau kepurė pastebimai neteko savo sakralumo, nors atskirų elementų dar galime aptikti ir šiandieniniuose gimtuvių, krikštynų ar vestuvių paproèiuose bei magijoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Liaudies dainos; Folk songs.

ENThe aim of this article is to discuss the symbolism of the hat (Lith. “kepurė”), which is one of the most vivid attributes in the songs about boys from the area around the Curonian Spit, and compare the data of sung folklore with ethnographical material about births, baptisms, the maturing of youth, weddings and other customs. Having analysed the most popular motifs of songs with this hat symbolism from the area around the Curonian Spit, one can distinguish the following meanings that are most characteristic for these songs: 1. A sign of maturity, and suitableness for marriage. 2. A sign of death. 3. A sign of matchmaking. 4. A sign of protection. 5. An innate sign of an older Brother. 6. A sign of the male sex, respect and dignity. It is easy to recognise that all the meanings of this symbol that are listed are in one way or another linked with substantial or even critical moments in the life of a young man (or man), such as marriage, the transition from one period of life to another, or death. In other words, it symbolises the end of one stage and the beginning of another stage. It is interesting, that the word “kepurė” (“hat”) not only means a cover for your head, but the top of a beehive or well, the wreath decorating the front of a house, but that the Lithuanian verb “kepurėti” (“to put on a hat”) does not only mean to put on a hat, but also to finish something that has been started. This is also confirmed by family customs and rituals of Lithuanians and other nations. In summary, one can say, that the hat as a symbol (as the head wreaths of rue for a bride) in the folk songs of the area around the Curonian Spit preserved its older ritualistic meaning, which is sufficiently verified in customs of the 19th century and beginning of the 20th century, while later the hat lost its sacredness noticeably.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11189
Updated:
2018-12-17 10:50:54
Metrics:
Views: 38    Downloads: 7
Export: