Apie vieną Mažosios Lietuvos žvejų dainą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie vieną Mažosios Lietuvos žvejų dainą
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2000, 19, p. 227-237
Keywords:
LT
Mažoji Lietuva; žvejų daina; Makrostruktūra; Kompozicinis fragmentas; Leksema.
EN
Lithuania Minor; Fishermen's song; Macrostructure; Composition fragments; Lexeme.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama pamario krašto žvejų daina "Išbėg išbėgo iš Rusnės kiemo", suskaidant ją į tris kompozicinius fragmentus. Įvairiose Lietuvos vietose užrašyti 35 šios dainos variantai, iš jų 11 - su melodijomis. Daugiausia dainos variantų užrašyta Klaipėdos ir Šilutės apylinkėse, mažiau - kaimyninėse Jurbarko ir Kretingos, po vieną - atokesnėse Šiaulių ir Pasvalio apylinkėse. Autorius pastebi, kad aptariamoji daina yra mozaikiška, t. y. jos makrostruktūra pagal asociacijas sudaryta iš paskirų kompozicinių fragmentų. Dėl kūrėjo (pateikėjo) nuotaikos ir minčių krypties dainos makrostruktūra gali kisti. Dėl tos pačios priežasties gali kisti ir kompozicinių fragmentų turinys. Kita vertus, dainos poetika, leksika, mitiniai vaizdiniai keičiasi, kinta drauge su visu tautos dvasiniu ir materialiniu gyvenimu. Todėl anksčiausiai užrašytuose dainos variantuose dar vartojamą archaizmą "budumas" vėlesniuose variantuose keičia šnekamajai tradicijai artimesnis ir suprantamesnis "vidurėlis", o "kiemą" - "kaimas". Taip pamažu dyla, nyksta regioniniai dainų ypatumai. Nepaisant to, čia aptariama daina (kaip ir kiekviena kita šio krašto liaudies daina) slepia, saugo, turi nepaprastai daug informacijos, būdingos tik Mažosios Lietuvos dainuojamajai tradicijai.

ENThe article analyzes the fishermen’s song of the seacoast land "Išbėg Išbėgo iš Rusnės Kiemo", dividing it into three compositional fragments. 35 versions of the song were recorded in different locations throughout Lithuania, including 11 with melodies. Most versions of the song were recorded in Klaipėda and Šilutė districts, a smaller number – in the neighbouring Jurbarkas and Kretinga areas and one version in more remote Šiauliai and Pasvalys areas each. The author notes that the song under discussion is of a mosaic character, i. e. its macrostructure is formed according to association of different compositional fragments and the said macrostructure can be changed depending on the mood and direction of thought of the author (performer). Due to the same reason the content of compositional fragments can also change. On the other hand, the poetic, lexic and mythical images of the song change together with the material and spiritual life of the entire nation. Therefore the archaism “budumas”, used in the earliest versions of the song recorded, in the later variants is replaced by the "vidurėlis", which is more understandable and closer to the spoken tradition and "kiemas" is replaced by "kaimas". This results in gradual disappearance of the regional songs. Despite that the song in question (as any other folk song of the area) harbors, protects and is full of information, characteristic of only the singing traditions of Lithuania Minor.

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12983
Updated:
2018-12-17 10:42:26
Metrics:
Views: 13    Downloads: 5
Export: