Heraldika : iš praeities į dabartį

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Heraldika: iš praeities į dabartį
Publication Data:
Vilnius : Versus Aureus, 2004.
Pages:
184 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Heraldikos pagrindai — Skydas — Spalvos, metalai, kailiai — Herbų figūros: Heroldinės figūros; Mobiliosios figūros; Kitos figūros — Jungtiniai herbai — Šalmas — Rangų skiriamieji ženklai — Skydininkai, devizai, kita herbų puošyba — Lietuvos valstybingumo simboliai — Herbas — Dvigubas kryžius ir Gediminaičių stulpai — Vėliavos: Nuo valdovo iki valstybės vėliavos; Tautinė trispalvė; Lietuvos Respublikos Prezidento vėliava — Himnas — Tariamojo valstybingumo simboliai — Žemių herbai — Herbų atsiradimas ir raida — Rusijos Imperijos laikų gubernijų ir apskričių herbai — Istorinės heraldikos sugrįžimas — Kilmingųjų herbai — Lietuviški herbai — Lenkiški herbai — Iš kitų kraštų į Lietuvą atkeliavę herbai — Totorių tamgos ir herbai — Jungtiniai herbai Lietuvoje — Miestų ir miestelių herbai — Nuo antspaudo iki herbo — Senosios heraldikos įvairovė — Savitas prieškarinis stilius — Šiuolaikinės heraldikos baruose — Trumpinimai — Panaudotų archyvų, rankraštynų ir svarbesnių darbų sąrašas — Lietuvos šiuolaikinės heraldikos kūrėjai.
Keywords:
LT
15 amžius; 14 amžius; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry.
Other Editions:
Vertimas Heraldry : past to present 2005 204 p
Summary / Abstract:

LTLietuvos heraldika, nors pirmieji herbai atsirado tik XIV a. pabaigoje, nuėjo sudėtingą raidos kelią, buvo paveikti polonizacijos, uždrausti sovietinės valdžios metais. Glaustoje sintezėje aptariami bendriausieji Lietuvos herbų atsiradimo ir raidos bruožai, išskiriami lietuviškosios heraldikos ypatumai. Medžiaga dėstoma pagal atskiras herbų grupes: valstybės, žemių, kilmingųjų, bažnyčios, miestų ir miestelių heraldika. Lietuvos valstybės heraldiką reprezentuoja valstybės herbas, Gediminaičių stulpai, dvigubas kryžius, valstybės istorinė ir nacionalinė vėliavos, Lietuvos Respublikos Prezidento štandartas, Lietuvos himnas, o tariamąjį sovietinį valstybingumą – sovietinė simbolika. Svarbią vietą valstybės heraldikoje užima žemių herbai. Ypač sudėtinga Lietuvos kilmingųjų heraldika, sudaryta iš kelių klodų. Iš jų svarbiausia ir gausiausia senoji lietuviškoji linijinė heraldika, kol kas mažiausiai tyrinėta ir žinoma. Antrąjį didelį klodą sudaro lenkiški herbai bei jų atmainos, ėmę plisti XV a. pradžioje, ypač intensyviai po 1569 m. Liublino unijos. Trečiajam klodui priklauso kitų Europos kraštų gyventojų, gavusių Lietuvos pilietybę, Rusijos valdymo laikais į Lietuvą atsikėlusių asmenų, herbai. Tarp kilmingųjų ganėtinai specifinę grupę sudaro totorių heraldika. Pirmą kartą istoriografijoje bandoma apžvelgti Lietuvos vyskupų, taip pat kapitulų herbus, svarbesnių vienuolijų naudotas emblemas. Senieji miestų herbai bei jų simbolika geriausiai žinomi. Knyga gausiai iliustruota retais arba Lietuvoje iki tol neskelbtais heraldikos šaltiniais, surinktais iš įvairių kraštų archyvų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Heraldry; Heraldry of Lithuania.

ENAlthough first coats of arms appeared only at the end of the 14th century, the Lithuanian heraldry has gone a long complicated way. It was greatly influenced by Polonization, banned during the Soviet times. The brief overview discusses general traits of origins and development of the Lithuanian heraldry. The material is divided into separate groups: heraldry of the state, the lands, noblemen, the church, cities and boroughs. The Lithuanian state heraldry is represented by the state emblem, the Pillars of Gediminas, the cross of Vytis, the historical and the national state flag, the Standard of President, the national anthem of Lithuanian; the Soviet period of alleged statehood is represented by Soviet symbols. An important place in the state heraldry is occupied by coats of arms of the lands. The heraldry of Lithuanian noblemen is complicated and consists of several levels. The old Lithuanian linear heraldry is the most important and numerous of them although it has been little studied and known. The second big level is made of Polish coats of arms and their variations, widely spread at the beginning of the 15th century, especially after the Union of Lublin in 1569. The third level belongs to coats of arms of European and Russian families that moved to Lithuania. The Tartar heraldry occupies a specific niche among the heraldry of noblemen. It is for the first time that coats of arms of Lithuanian bishops and emblems of monasteries are overviewed. Old coats of arms of cities are known best. The book contains numerous illustrations of rare or previously unknown in Lithuania heraldic sources collected from various archives.

ISBN:
9955601078; 9955601736
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3124
Updated:
2020-12-14 21:43:50
Metrics:
Views: 302
Export: