Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Jogailos monetos su raiteliu (apie 1388-1392)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Jogailos monetos su raiteliu (apie 1388-1392)
In the Book:
Tarptautinė numizmatikos konferencija, skirta Lietuvos nacionalinio muziejaus 150-mečiui / sudarytoja Dalia Grimalauskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2010. P. 211-232. (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka ; 22)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Jogaila; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lobis; Moneta; Coin; Jagiello; Jogaila; The Grand Duchy of Lithuania; Treasure.
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Numizmatika / Numismatics.
EN
Coin; Jagiello; Treasure.
Summary / Abstract:

LTIki šiol apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Jogailos (1377-1392) monetas su raiteliu averse ir dvigubu kryžiumi skyde reverse išsamiausiai buvo rašyta Eugenijaus Ivanausko ir Mikelio Balčiaus monografijoje (Ivanauskas, Balčius 1994, p. 21-30), Vytauto Aleksiejūno straipsniuose (Aleksiejūnas 2000, p. 85-98; Аляксеюнас 2000, c. 100-101) bei šio straipsnio autoriaus publikacijose (Remecas 2003b, p. 35-42; Remecas 2006a, p. 128-132). 2006 ir 2007 m. pasirodė ir baltarusių autorių Aliaksandro Hramykos ir Dzmitrijaus Huleckio šioms monetoms skirtas straipsnis (Гулецкi, Грамыка 2006, s. 66- 72; Грамыка, Гулецкi 2007, с. 159-167). Šiame straipsnyje daug plačiau ir išsamiau aptartos šio tipo monetos. Daugiausia dėmesio skiriama naujai rastoms monetoms, monetų legendai, suskirstymui pagal atmainas, metrologinių tyrimų bei monetų datavimo problematikai. Didelę straipsnio dalį užima aptariamų monetų katalogas su monetų su aprašymu ir iliustracijomis.

ENUntil now, the most thorough description of the Jogaila's (1377-1392) coins with a rider on the averse and double cross on the shield on the reverse was found in the monograph of Eugenijus Ivanauskas and Mikelis Balčius (Ivanauskas, Balčius 1994, p. 21-30), Vytautas Aleksiejūnas' articles (Aleksiejūnas 2000, p. 85-98, Аляксеюнас 2000, c. 100-101) and in the publications by the author of the current article (Remecas 2003b, p. 35-42; Remecas 2006a, p. 128-132). In 2006 and 2007, an article dedicated to these coins by Belarussian authors Aliaksandr Hramyka and Dzmitij Hulecki was issued (Гулецкi, Грамыка 2006, s. 66- 72; Грамыка, Гулецкi 2007, с. 159-167). The latter article discusses this type of coins in much broader and thorough manner. Major attention is focused on the newly found coins, the legend of the coins, division by varieties, metrological study and coin dating problems. A catalogue of the discussed coins with description and illustrations forms a substantial part of the article.

ISBN:
9786098039030
ISSN:
1392-8929
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28168
Updated:
2022-01-15 16:00:28
Metrics:
Views: 26
Export: