Atneštiniai herbai Žemaitijos bajorų heraldikos tradicijoje XVI–XVIII amžiais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atneštiniai herbai Žemaitijos bajorų heraldikos tradicijoje XVI–XVIII amžiais
Alternative Title:
‘Imported’ coats of arms in the heraldic tradition of the Žemaitijan nobility of the 16th to 18th centuries
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2019, t. 39, p. 219-233. The unknown land of Žemaitija: the 13th to the 18th centuries = Žemaitija – nežinoma žemė: XIII–XVIII amžiai
Keywords:
LT
Heraldika; Žemaitija; Herbas; Bajorija; Atneštiniai herbai.
EN
Heraldry; Coat of arms; Imported coat of arms; Žemaitija; Nobility.
Summary / Abstract:

LTXV–XVIII a. Žemaitijos bajorų heraldika yra sudaryta iš kelių grupių: vietinės kilmės; lenkiškų herbų; individualizuotų lenkiškų herbų; iš kitų šalių atneštinių / perimtų herbų. Straipsnyje nutarta atkreipti dėmesį į antrąją ir ketvirtąją grupes, kurioms priklausantys herbai gali būti įvardijami ,,atneštiniais“, ,,svetimųjų“ arba ,,atvykėlių“ herbais. Šiame darbe siekiama aptarti tokių herbų paplitimo ir naudojimo tendencijas XVI–XVIII a. Žemaitijos bajorų heraldikos tradicijoje. XVI a. pirmojoje pusėje pastebimas lenkiškosios heraldikos skverbimasis į Žemaitijos bajorijos heraldikos tradiciją. Pamažu į Žemaitijos bajorų heraldiką skverbiasi ,,horodlijiniai“ herbai. Taip pat lenkiški herbai plito su atsikėlusiomis lenkų bajorų šeimomis. Atvykėlių iš vokiečių kultūros kraštų Žemaitijoje buvo itin mažai, todėl heraldikos šaltiniai yra labai skurdūs. Kita vertus, išlikę heraldikos šaltiniai rodo, kad šių atvykėlių giminės naudojo tik savo herbą. [Iš leidinio]

ENThe Žemaitijan nobility of the 15th to the 18th centuries included several heraldic groups: a group of local origin; Polish coats of arms; personalised Polish coats of arms; and coats of arms that were imported/adopted from other countries. This article focuses on the second and fourth groups, which include coats of arms that could be described as ‘imported’, ‘foreign’ or ‘alien’. The article aims to discuss the prevalence and use of these coats of arms in the heraldic tradition of the Žemaitijan nobility of the 16th to the 18th centuries. The adoption of Polish heraldry was already evident in the first half of the 16th century. The Horodło coats of arms entered the heraldry of the Žemaitijan nobility. Also, Polish coats of arms were brought to the country by Polish noble families. The number of those who came to Žemaitija from Germanspeaking lands was very small, and this meant that their heraldic sources were not abundant. On the other hand, surviving heraldic sources indicate that these newcomer families usually only used their own coats of arms. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91230
Updated:
2021-02-27 12:57:06
Metrics:
Views: 57    Downloads: 5
Export: