Žemaitijos bajorų heraldika XVI–XVIII a.: Bilevičių, Nagurskių, Gorskių atvejai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaitijos bajorų heraldika XVI–XVIII a.: Bilevičių, Nagurskių, Gorskių atvejai
Alternative Title:
Heraldry of Samogitian nobility in the 16th – 18th century: the cases of the Bilevičiai, Nagurskiai and Gorskiai
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2015, t. 21, p. 14-32. Regionas: istorija, kultūra, kalba
Keywords:
LT
Antspaudai; Bajorai; Bilevičiai; Gorskiai; Heraldika; Nagurskiai (Nagurskis family); 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Žemaitija (Samogitia).
EN
Heraldry; Nobility; Samogitia; Seals; The Bilevičiai; The Gorski; The Gorskiai; The Nagurski; The Nagurskiai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjama vietinių žemaičių bajorų Bilevičių ir atvykėlių lenkų bajorų Gorskių ir Nagurskių XVI–XVIII a. heraldika. Tyrimu siekiama atskleisti šių bajorų heraldikos tradicijų raidą; išskirti, kaip vietinė heraldika galėjo būti arba buvo veikiama atvykėlių – lenkiškosios heraldikos. Tyrimo rezultatai parodė, kad XVI–XVIII a. Bilevičių giminės atstovai naudojo Kapo herbą, kuriame vaizduojamas gulsčias stačiakampis, o į jo viršų ir šonus įsmeigta po kryžių. Atsižvelgiant į pagrindinę herbo figūrą, Bilevičių heraldika gali būti priskirta vietinei, lietuviškajai, heraldikos grupei. Giminės heraldikoje dominuoja vieno lauko herbiniai antspaudai (XVI–XVII a. Bilevičių giminės antspaudai buvo paprasti, be papuošimų, pagrindinis dėmesys skiriamas tik figūrai. XVIII a. giminės atstovų heraldika paįvairinta įvairiomis detalėmis: kariniais, augaliniais motyvais ir pan.). Nagurskių giminės atstovai naudojo herbus ir antspaudus, kuriuose vaizduojama pasaga, perverta strėle. Šį herbą galima įvardyti kaip lenkiškojo Pobogo herbo atmainą, modifikuotą pagal senąją lietuvių heraldiką. Nagurskių herbuose ir herbiniuose antspauduose atsirado savininko inicialų, nurodančių jo einamas pareigas, pradėti vaizduoti skydininkai lokiai. Jokūbo Nagurskio antspauduose pradedami vaizduoti jo gauti ordinai. Giminės atstovų herbuose atsiranda karinių atributų: kalavijų, kardų, patrankų. Šeimos heraldiką papildo Jokūbo ir Marianos Nagurskių jungtiniai herbai. Gorskiams priklausė Galvaraiščio (Nalenčas, Nałęcz) herbas, kuriame vaizduojama surišta skarelė. Šios giminės heraldika priskirtina lenkiškųjų herbų grupei. Nors šios giminės atstovai jau XVI a. atsikėlė į Žemaitiją, tačiau vietinių bajorų linijinė heraldika nepaveikė Gorskių heraldikos ir neprivertė jų keisti savo herbo. [Iš leidinio]

ENThe paper analyzes the heraldry of the Bilevičiai, a Samogitian noble family, and that of the Gorskiai and the Nagurskiai, who had moved to Lithuania from Poland, in the 16th-18th century. The research aims at disclosing the evolution of the heraldic traditions of these noble families and identifying how the local heraldry could have been or was affected by that of Polish nobility. The research results show that in the 16th-18th century the Bilevičiai used the Mogila coat of arms consisting of a square shaped tomb with crosses at its top and on both sides. The heraldic bearings allow to attribute the coat of arms of the Bilevičiai to Lithuanian (Samogitian) heraldry. Single field seals dominated in the heraldic tradition of the family. In the 16th-18th centuries the seals of the family were simple, without any decorations, focusing on the figure. In the 18th century various heraldic decorative elements, military, floral motifs, etc., were added. A horseshoe pierced by the arrow was depicted on the coats of arms and seals of the Nagurskiai family members. Their coats of arms can be named as a sub-type of Polish Pobog coat of arms modified according to the old heraldry of Lithuania. The initials of the owner indicating his position appeared on the coat of arms and seals of the Nagurskiai, shield supporters bears were added. The orders awarded to Jokūbas Nagurskis appeared on his seal. Such military elements as swords and cannons were added to the coats of arms of the family members. The heraldry of this family was supplemented by the combination of the coats of arms of Jokūbas and Mariana Nagurskiai. The Gorskiai used Nałęcz coat of arms where a tied up shawl was depicted. The heraldry of this family can be attributed to Polish heraldry.Although the members of this family had moved to Samogitia as early as in the 16th century, the heraldry of the Gorskiai was not affected by the linear heraldry of the local nobility and their coat of arms remained unchanged. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59216
Updated:
2019-06-21 17:20:06
Metrics:
Views: 46    Downloads: 14
Export: