Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego
Publication Data:
Gdańsk : Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, 1999
Pages:
139 p.
Contents:
Przedmowa — Wstęp — Herbarz — Spis rodzin uwzględnionych w herbarzu — Семьи, включенные в гербовник — Źródła i wykorzystana literatura — Wykaz skrótów.
Keywords:
LT
Heraldika; Herbas; Herbynas; LDK; Totoriai
EN
Armorial; Coat of arms; Heraldry, Tatars, GDL; Tatars; The Grand Duchy of Lithuania
Reviews:
Summary / Abstract:

LTTotorių giminių heraldika mūsų krašte yra apibūdinama kaip turinti savitų bruožų. Seniausių totorių giminių herbų genezė yra siejama su tamgomis – senais nuosavybės ženklais, kuriuos turėjo daugelis klajoklių genčių Rytų Europoje. Daugelio Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos ir kitų Europos šalių giminių kilmė yra totoriška. Didžioji jų dalis iki mūsų dienų išpažįsta musulmonų tikėjimą. LDK totorių giminių herbynas – puikus totorių, gyvenusių Lenkijos – Lietuvos valstybėje, heraldikos ir genealogijos šaltinis. Totorių etninė grupė LDK susiformavo XIV a. pabaigoje – XV a. pradžioje. XVII a. galutinai susiformavo Lietuvos totorių pavardės, kurios dažnai būdavo patroniminės kilmės, sudarytos iš tėvo ar senelio vardo, arba kilusios nuo turimos valdos pavadinimo. Vienas charakteringiausių Abiejų Tautų Respublikos kilmingųjų kultūros bruožas buvo giminės heraldika, vaidinusi reikšmingą vaidmenį visuomenėje. Herbai pirmiausiai atsirado Vakarų Europoje XI–XII a. Pirmieji heraldiniai ženklai Lenkijoje pasirodė antspauduose jau XIII a. pradžioje. Lenkijoje vieną herbą naudojo ne viena giminė, kaip kad Vakarų Europoje, o labai daug giminių. Herbyno įvade yra nušviečiami Vakarų Europos ir Lenkijos kilmingųjų heraldikos ypatumai. Panašiai kaip lenkiškos heraldikos legendos byloja apie tai, kad seniausi herbai kilmingiesiems buvo suteikti pirmųjų Piastų, taip buvo kalbama, kad tamgos buvo suteiktos Čingischano. Publikuojamame LDK totorių giminių herbyne yra analizuojama jų heraldika.

ENThe heraldry of Tartar families in our country is defined as having distinguishing traits. The genesis of the oldest Tartar families’ coats of arms is related to tamgas, ancient signs of ownership, used by the majority of nomadic tribes in Eastern Europe. Most of the families in Poland, Lithuania, Belarus, Ukraine, Russia and other European countries are of Tartar origin. Most of them still profess Muslim religion. The description of GDL Tartar families’ coats of arms is an excellent heraldry and genealogy source of Tartars, who lived in the Polish-Lithuanian Commonwealth. The ethnical group of Tartars formed in GDL at the end of the 14th century–start of the 15th century. In the 17th century, the surnames of Lithuanian Tartars finally developed, which usually were of patron origin, consisting of the father’s or grandfather’s name or originating from the title of the tenure owned. One of the most characteristic features of the nobility’s culture in the Polish-Lithuanian Commonwealth was family heraldry, which played a significant role in the society. Coats of arms first appeared in Western Europe, in the 11th–12th centuries. The first heraldic symbols in Poland appeared on the seals as early as in the early 13th century. In Poland, unlike in Western Europe, one coat of arms was used by a number of families rather than one. The unique features of the noble’s heraldry in Western Europe and Poland are highlighted in the introduction into the description of coats of arms. Like Polish heraldry legends have it that the first representatives of the Piast dynasty awarded the oldest coats of arms to the nobles, it is also said that Genghis Khan awarded tamgas. The published description of GDL Tartar families’ coats of arms provides the analysis of their heraldry.

ISBN:
8389190850
Subject Area:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12320
Updated:
2020-10-06 17:28:29
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: