Skirgailos vasalinės lietuviškos monetos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skirgailos vasalinės lietuviškos monetos
Alternative Title:
Skirgaila's vassal Lithuanian coins
In the Journal:
Kultūros barai. 2008, Nr. 9, p. 21-26
Keywords:
LT
Heraldiniai simboliai; Heraldinis liūtas; Jogaila; Lietuviškos vasalinės monetos; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Liūto heraldinis simbolis; Skirgaila; Skirgailos monetos; Valstybiniai heraldiniai simboliai.
EN
Herald sign of Lion; Heraldic lion; Heraldic symbols; Lithuanian vassal coins; Skirgaila; Sktrgaila's Coins; State herald symbols; Wladyslaw II Jagiello.
Summary / Abstract:

LT2002 m. pradėjus vykdyti LDK Valdovų rūmų atstatymo valstybinį projektą, Pilių tyrimo centrui „Lietuvos pilys“ buvo pavesta atlikti archeologinius tyrimus Vilniaus Gedimino aikštėje. Tarp įvairių radinių joje rasta daug seniausių ir rečiausių lietuviškų monetų. Viena iš jų – iki tol neregėtas denaras, kurio vienoje pusėje pavaizduotas Erelis, o kitoje – Liūtas. Galima būtų suabejoti šios monetos lietuviškumu, nes averse pavaizduotas Erelis yra lenkiškas simbolis. Bet ar tikrai ši moneta nelietuviška? Siekiant atsakyti į šį klausimą, straipsnyje nagrinėjamos šiuo metu žinomos keturių tipų monetos, daugumos tyrėjų priskiriamos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos valdymo laikotarpiui. Tai lietuviški sidabriniai denarai, kuriuose pavaizduotas keturkojis gyvūnas, numizmatinėje literatūroje įvardijamas kaip liūtas ar barsas. Nagrinėjant iškeltą klausimą taip pat remiamasi antspaudais, įvairių sričių, ypač heraldikos, mokslininkų darbais, kitų kraštų istorijos ir numizmatikos medžiaga. LDK istorijoje nė vienas Lietuvos didysis kunigaikštis savo asmeniniuose (dinastiniuose) antspauduose nevartojo Liūto simbolio. Jis aptinkamas tik žemesniojo lietuvių kunigaikščio Skirgailos Algirdaičio 1382 m. antspaude. Jis nuo 1382 m. buvo Trakų kunigaikščiu, o 1387 m. tapo faktiniu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdytoju Jogailos vasalo teisėmis. Šie faktai leidžia daryti išvadą, kad Skirgaila turėjo regaliją kaldinti vasalines monetas ir kad aptariamosios monetos su Liūtu (įskaitant ir Vilniaus Gedimino aikštėje atrastą denarą) priskirtinos būtent jam kaip Jogailos vasalui.

ENAs the regional renovation project of the Palace of the Grand Dukes of Lithuania had commenced in 2002, the Castle Research Center “Lietuvos pilys” was tasked with carrying out an archaeological research in Gediminas Square in Vilnius. Among various other archaeological finds many of the rarest and oldest Lithuanian coins were discovered. One of these was a never-before-seen denarius, portraying an eagle on the obverse side, and a lion on the reverse side of the coin. The Lithuanian heritage of this coin may be doubted as the Eagle is one of the national symbols of Poland, however, is this particular denarius truly non-Lithuanian in origin? In order to answer this question, the article analyses four known types of coins, currently thought by the researchers to be made during the rule of Jogaila, The Grand Duke of Lithuania. They are Lithuanian silver denarii, portraying a quadruped animal described as a lion or bars in numismatic literature. Seals, scientific works of various fields of study (especially heraldry) and historical and numismatic material of other countries are also referenced during the research. No Grand Duke throughout the history of the Grand Duchy of Lithuania had had a Lion symbol depicted on his (or the dynasties’) personal seal. Such a symbol was found only on the seal of the lower in rank Duke of Lithuania Skirgaila Algirdaitis, as it was in 1382. He had ruled as the Duke of Trakai since 1382, and became the factual leader of the Grand Duchy of Lithuania in 1387 as the vassal of Jogaila. Having considered these facts it can be assumed that Skirgaila had the regality to mint vassals’ coins, and that the aforementioned coins depicting the Lion (including the denarius found in Gediminas Square) belonged to the period of his rule, as he was the vassal of Jogaila.

ISSN:
0134-3106
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43993
Updated:
2022-01-17 12:24:18
Metrics:
Views: 15    Downloads: 6
Export: