The Earliest Lithuanian coins: vingt ans après

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Earliest Lithuanian coins: vingt ans après
Alternative Title:
Ankstyviausios Lietuvos monetos: po dvidešimties metų
In the Journal:
Numizmatika. 2007, t. 6, p. 9-48
Keywords:
LT
Ankstyviausios monetos; Lietuviškos monetos; Lobis; Monetos; Pinigų kaldinimas.
EN
Coinage; Coins; Earliest coins; Hoard; Lithuania; Lithuanian coins.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siūloma nauja pinigų kaldinimo Lietuvoje pradžios vizija. Pinigų kaldinimas, prasidėjęs iš karto po Lietuvos krikšto, buvo sisteminė ir gana intensyvi valdovo veikla. Monetų apipavidalinimas keistas kas porą metų; tai rodo savitos formos ieškojimus Lietuvos monetų gamyboje. Teigiama, kad monetų kaldinimo pėda, svyruojanti tarp 0,6-0,8 g. ir turinti polinkį mažėti, buvusi nepriklausoma nuo svetimų monetų kaldinimo pėdos ir pritaikyta vietinėms reikmėms. Be aukščiausiojo valdovo, monetas kaldino submonarchas. Apie 1388 m. Skirgailos pradėtas pinigų kaldinimas Trakuose (tipas liūtas/žvaigždė) 1392 m. Vytauto buvo perkeltas į vakarus, spėjama, kad į Kauną (Pečat tipas), ir nutrauktas 1394-1395 m. žiemą, Vytautui įgavus įtaką valdovo pinigų kaldinimui. Šių monetų masė apie 1,2 g. buvo didesnė nei kalamų Vilniuje, bet paskutiniame emisijos etape su jomis susilygino. Remiantis šia chronologija, Vilniaus žemutinėje pilyje 2002 m. rasto lobio paslėpimo data galima laikyti 1393 m. Manoma, kad LDK rusiškose žemėse Gediminaičiai stačiatikiai kaldinti pinigus pradėjo dar XIV a. 8 dešimtmetyje. LDK reorganizavimas pagal Vakarų krikščionybės pavyzdžius paskatino valdovo pinigų kalyklos įsteigimą, bei vasalinių pinigų emisijų panaikinimą. Pradėjus kaldinti pinigus Vilniuje, tuo ėmė užsiimti ir Trakų kunigaikštis, vadinasi, kad abiem valdovams pinigų kaldinimas tarnavo kaip fiskalinė ir galbūt prestižo priemonė. Tiriamuoju laikotarpiu valdovas dar negalėjo sukurti bendros valstybinės pinigų sistemos: valstybinės pinigų sistemos sukūrimas buvo ateinančio šimtmečio uždavinys.

ENThe article proposes a new vision of the outset of coin minting in Lithuania. Coin minting, which started immediately after the Christianization of Lithuania, was a systematic and quite intensive activity of the ruler. Design of the coins was changed every couple years; this shows a search for an individual form in Lithuanian coin minting. It is stated that coin size, which fluctuated between 0.6-0.8 g, and had a tendency to get smaller, was independent from foreign coin sizes and adapted for local needs. In addition to the supreme ruler, coin minting was also a responsibility of a sub-monarch. Coin minting started by Skirgaila approximately in 1388 in Trakai (type lion/star), was moved to the West by Vytautas in 1392, it is assumed that to Kaunas (Stamp type), and stopped in the winter of 1394-1395, after Vytautas gained power for sovereign money minting. These coins weighed approximately 1.2 g more than coins minted in Vilnius, but in the last phase of emission the weights were equal. Based on this chronology, the date of hiding of the treasure found in 2002 in Lower Castle of Vilnius is assumed to be 1393. It is considered that Orthodox Gediminids started to mint coins in the 8th decade of the XIVth century in the Russian lands of the Grand Duchy of Lithuania. Reorganization of the Grand Duchy of Lithuania based on the examples of Western Christianity prompted the establishment of royal money mint as well as the abolishion of emissions of vassals' money. After starting to mint coins in Vilnius, it also became responsibility of the duke of Trakai, therefore minting served as a fiscal and also perhaps as a prestige measure to both rulers. During the period considered the ruler was not yet able to create a single national monetary system: the creation of national monetary system would be the challenge of the coming century.

ISSN:
1392-8570
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41394
Updated:
2018-12-17 12:09:09
Metrics:
Views: 17    Downloads: 4
Export: