Об одной уникальной монете Великого княжества Литовского

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Об одной уникальной монете Великого княжества Литовского
In the Book:
Tarptautinė numizmatikos konferencija, skirta Lietuvos nacionalinio muziejaus 150-mečiui / sudarytoja Dalia Grimalauskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2010. P. 201-209. (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka ; 22)
Keywords:
LT
Jadvygos moneta; Jogailos monetos; LDK; Moneta.
EN
Coin; Coin of Hedwig; Coins of Jogaila; GDL.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas vienai unikaliai monetai, rastai 2003 m. liepą Baltarusijoje, Gardino apskrities Ašmenos rajone, netoli Alšėnų miestelio. Jis yra žinomas istoriniuose šaltiniuose nuo senų laikų kaip viduramžių miestas, svarbus prekybos ir amatų centras, įtakingų Alšėniškių giminės kunigaikščių tėvoninių valdų rezidencija. Gerai išsilaikiusi sidabrinė moneta atsitiktinai rasta už pusantro kilometro nuo dabartinio miestelio esančio seno piliakalnio papėdėje. Monetoje – antropomorfinio pobūdžio portreto anfas atvaizdas, užimantis beveik visą averso erdvę. Šioje portretinėje monetoje vaizduojama galva su karūna ilgais žemyn krentančiais plaukais. Straipsnyje laikoma, kad čia atvaizduota Lenkijos karalienė – Jogailos žmona Jadvyga, tačiau nepritariama siūlymui vartoti „Jadvygos monetos“ pavadinimą. Reverse atvaizduotas dvigubas kryžius skyde, kas heraldiškai yra susiję su asmeniniu Jogailos herbu. Reiškiama mintis, kad monetos išleidimas buvo susijęs su Jogailos ir jo žmonos kelione į Lietuvą po vestuvių. Tokios kelionės faktą patvirtina rašytiniai šaltiniai. Monetos emisiją galima datuoti 1386 m. pavasariu – rudeniu. Straipsnyje kaip iliustracijos pateikti rastos monetos atvaizdai (aversas ir reversas), jos išdidinti fragmentai, o taip pat dar kelių kitų XIV a. monetų atvaizdai, kurie panaudojami lyginamajai analizei. Nemažai vietos skiriama pirmųjų LDK monetų nominalo problemai, techniniams jų gamybos dalykams. Daroma išvada, kad LDK iš pradžių buvo adaptuojamos rytietiškos monetų kaldinimo technologijos, jas derinant su Vakarų Europos piniginę sistemą simbolizavusiu grašiu.

ENThis article is dedicated to one unique coin found in July of 2003 in Belarus, in the Ashmyany district, Grodno region, near the small town of Alšėnai. From the earliest times, it is known in historical sources as a medieval city, an important centre for trade and crafts, the residence of influential dukes of the Alšėniškiai family inherited from the parents. A well-preserved silver coin was accidentally found at the foot of a mound, one and a half kilometres from the present town. The coin depicts an image of an anthropomorphic portrait, occupying almost the entire space of the obverse. This portrait coin depicts a head full of long, cascading hair and a crown. The article suggests that the woman on the coin is the Queen of Poland, the wife of Jagiello, Jadwiga, but the proposal to use the name "Jadwiga Coin" is not supported. The reverse depicts a double cross in a shield, which is heraldically related to the personal coat of arms of Jagiello. The idea is put forward that the issue of the coin was related to Jagiello and his wife's trip to Lithuania after their wedding. The fact of such travel is confirmed by written sources. The issue can be dated to the spring-autumn of 1386. The illustrations presented in the article are the images of the found coin (obverse and reverse), its enlarged fragments, as well as images of several other coins of the 14th century that are used for comparative analysis. A significant part of the article is devoted to the problem of the first denomination of the coins of the Grand Duchy of Lithuania and the technical aspects of their production. A conclusion is drawn the Grand Duchy of Lithuania originally adapted the eastern technologies of minting of coins combining them with groschen, symbolizing the Western European monetary system.

ISBN:
9786098039030
ISSN:
1392-8929
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28167
Updated:
2016-09-14 16:22:06
Metrics:
Views: 54
Export: