Baltijos valstybių geopolitikos bruožai. XX amžius

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnyga / Book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėBaltijos valstybių geopolitikos bruožai. XX amžius
Autoriai
PaskelbtaVilnius : Lietuvos istorijos instututo leidykla, 2005
Puslapiai410 p.
PastabosBibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Santrauka / Anotacija

LTMonografijoje siekiama identifikuoti Baltijos valstybių geopolitikos pagrindinius parametrus – geopolitinę orientaciją, gravitaciją ir regioninę identifikaciją. Studija paremta klasikinės bei “naujos” geopolitikos sinteze. Autoriai vadovavosi motyvu, kad geopolitinis (kitaip – interdisciplinarinis) tyrimo rakursas labiau nei bet kuris kitas gali pasitarnauti Baltijos valstybių situacijos tarptautinėje arenoje objektyviam suvokimui. Atlikta geopolitinė analizė liudija, kad Baltijos valstybių padėtis tarptautinėje sistemoje komplikuota bei trapi. Geopolitinės schemos Rytų Pabaltijo kraštus talpina heartlando ir jūrinių valstybių konfliktinės sandūros periferijoje. Tokia padėtis ardomai veikia Baltijos valstybių stabilumo pamatus ir suponuoja specifinę geopolitinės anomalijos situaciją. XX amžiaus eigoje Baltijos valstybės neturėjo palankių sąlygų egzistavimui: veikiamos didžiųjų valstybių geopolitinių kodų jos nuolatos atsidurdavo mainų objekto padėtyje. Padėtis pasikeitė XX a. pabaigoje, kai Baltijos valstybėms atsivėrė galimybė įsijungti į Euroatlantines (NATO ir ES) struktūras. Tačiau Baltijos valstybių padėtyje išlieka dvilypumas. Kol tarp Europos ir JAV yra simbiozė, eventualūs Baltijos valstybių geopolitinių funkcijų kaštai gali būti padengiami demokratinio pasaulio ištekliais. Tačiau skilimo tarp Europos ir JAV atveju šie kaštai užgultų Baltijos valstybes galimai nepakeliama našta [Iš leidinio]

ENThe monograph endeavors to identify the necessary parameters or the formation of the Baltic States’ geopolicies – a respective geopolitical orientation, gravitation and regional identity. The study is based on the synthesis of classical and “new” geopolitics. Its authors believe that geopolitics, as an interdisciplinary research programme, is the most objective way to assess the current situation in the Baltic States in the international arena. The geopolitical analysis of the position of the Baltic States in the international system demonstrates that their position is complicated and shaky. An analysis of geopolitical schemes shows that the East Baltic lands end on the periphery of the battle line between the heartland and maritime states. The Baltic States are located in the area, which is circumvented by the main geopolitical collisions. The specific situation of the Baltic States is that these States are geopolitical anomaly. At the beginning of the 20th Century there were no favourable conditions for the emergence of stable political institutions in the East Baltic lands. The situation of the Baltic States was determined by the geopolitical codes of the great powers, which predisposed them to the role of potential exchange objects. The situation changed at the end of the 20h century. The Baltic States, being part of the Western democratic world, can feel safe as long as symbiotic relations prevail inside Euroatlantic structures. Eventual costs of possible geopolitical functions of the East-Baltic subregion would be covered by the joint efforts of the West. However in the event of a possible split among the democratic Western countries, the costs would be born by the Baltic countries alone [From the publication]

ISBN9986780691
Mokslo sritisPolitikos mokslai / Political sciences
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/3002
Atnaujinta2016-11-29 19:50:17
Metrika Peržiūros: 11