Baltijos valstybių geopolitikos bruožai. XX amžius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltijos valstybių geopolitikos bruožai. XX amžius
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instututo leidykla, 2005.
Pages:
410 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Baltijos valstybių geopolitikos bruožai. XX amžius — Rytų Pabaltijys - geopolitinė anomalija — Kodėl reikia geoistorinio rakurso į Rytų Pabaltijį — Baltijos valstybės kaip geopolitinė anomalija — Baltijos valstybių geostrateginė padėtis: Baltijos valstybės didžiosiose geostrateginėse (geopolitinėse) schemos; Baltijos valstybių geostrateginės priklausomybės problema — Baltijos valstybių geoistorija — Baltijos valstybių civilizacinis anomalumas — Saugumo anomalija: Baltijos valstybių aljanso galimybė. Prancūzijos idėja kurti barjerą Rytų Europoje; Jungtinės Karalystės bandymai kurti Rytų Pabaltijyje jėgų pusiausvyrą; Vokietijos ir Rusijos revizionizmo gniaužtuose — Pripažinimo anomalija: Pirmojo pasaulinio karo laikotarpis; Tarpukario laikotarpis; Pripažinimo klausimas po 1940 m. aneksijos; Nacistinės Vokietijos okupacinis laikotarpis: tarp Vokietijos, Sovietų Sąjungos ir Vakarų pasaulio vizijų; Šaltojo karo kazusai; Geopolitinė rivalizacija Šaltojo karo metais; Baltijos valstybių nepriklausomybės atgavimo pripažinimas — Baltijos valstybių saugumo bei civilizaciniai aspektai atgavus nepriklausomybę — Vietoj išvadų: modernaus Lietuvos geopolitinio kodo kontūrai — Didžiųjų valstybių ir Baltijos valstybių kaimynių geopolitiniai kodai — Jungtinių Amerikos Valstijų geopolitinis kodas: Geoistorinės prielaidos; JAV geopolitinio kodo lygmenys; Baltijos valstybės JAV geopolitiniame kode — Jungtinės Karalystės geopolitinis kodas: Geoistorinės prielaidos; Geopolitinio kodo lygmenys; Didžiosios Britanijos politika Rytų Pabaltijyje — Vokietijos geopolitinis kodas: Geoistorinės prielaidos; Vokietijos geopolitinis kodas po Šaltojo karo; Vokietijos geopolitika Baltijos valstybių atžvilgiu —Prancūzijos geopolitinis kodas: Geoistorinės prielaidos; Geopolitinio kodo lygmenys; Prancūzijos geopolitika Baltijos valstybių atžvilgiu — Šiaurės šalių geopolitiniai kodai: Šiaurės šalių geoistorijos bruožai; Šiaurės šalių geopolitiniai kodai po Šaltojo karo; Dėl Šiaurės šalių santykio su Baltijos valstybėmis — Lenkijos geopolitinis kodas: Geoistorinės prielaidos; Lenkijos geopolitinis kodas po Šaltojo karo; Baltijos valstybės Lenkijos geopolitikoje; Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo kryptys bei perspektyvos — Rusijos geopolitinis kodas: Rusijos geoistorijos ypatybės; Rusijos geopolitinio kodo erdviniai lygmenys; Lietuvos geopolitinė svarba Rusijai — Baltarusijos geopolitinis kodas: Baltarusijos geoistorijos bruožai; Baltarusijos geopolitikos aspektai; Baltarusijos ir Baltijos valstybių santykiai — Ukrainos geopolitinis kodas: Geoistorinės prielaidos; Globalus lygmuo; Regioninis lygmuo; Lokalus lygmuo; Dėl Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo perspektyvų — Literatūra — Santrumpos — Asmenvardžių rodyklė — The Baltic States in the Twentieth Century: A Geopolitical Sketch (Summary).
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje siekiama identifikuoti Baltijos valstybių geopolitikos pagrindinius parametrus – geopolitinę orientaciją, gravitaciją ir regioninę identifikaciją. Studija paremta klasikinės bei “naujos” geopolitikos sinteze. Autoriai vadovavosi motyvu, kad geopolitinis (kitaip – interdisciplinarinis) tyrimo rakursas labiau nei bet kuris kitas gali pasitarnauti Baltijos valstybių situacijos tarptautinėje arenoje objektyviam suvokimui. Atlikta geopolitinė analizė liudija, kad Baltijos valstybių padėtis tarptautinėje sistemoje komplikuota bei trapi. Geopolitinės schemos Rytų Pabaltijo kraštus talpina heartlando ir jūrinių valstybių konfliktinės sandūros periferijoje. Tokia padėtis ardomai veikia Baltijos valstybių stabilumo pamatus ir suponuoja specifinę geopolitinės anomalijos situaciją. XX amžiaus eigoje Baltijos valstybės neturėjo palankių sąlygų egzistavimui: veikiamos didžiųjų valstybių geopolitinių kodų jos nuolatos atsidurdavo mainų objekto padėtyje. Padėtis pasikeitė XX a. pabaigoje, kai Baltijos valstybėms atsivėrė galimybė įsijungti į Euroatlantines (NATO ir ES) struktūras. Tačiau Baltijos valstybių padėtyje išlieka dvilypumas. Kol tarp Europos ir JAV yra simbiozė, eventualūs Baltijos valstybių geopolitinių funkcijų kaštai gali būti padengiami demokratinio pasaulio ištekliais. Tačiau skilimo tarp Europos ir JAV atveju šie kaštai užgultų Baltijos valstybes galimai nepakeliama našta. [Iš leidinio]

ENThe monograph endeavors to identify the necessary parameters or the formation of the Baltic States’ geopolicies – a respective geopolitical orientation, gravitation and regional identity. The study is based on the synthesis of classical and “new” geopolitics. Its authors believe that geopolitics, as an interdisciplinary research programme, is the most objective way to assess the current situation in the Baltic States in the international arena. The geopolitical analysis of the position of the Baltic States in the international system demonstrates that their position is complicated and shaky. An analysis of geopolitical schemes shows that the East Baltic lands end on the periphery of the battle line between the heartland and maritime states. The Baltic States are located in the area, which is circumvented by the main geopolitical collisions. The specific situation of the Baltic States is that these States are geopolitical anomaly. At the beginning of the 20th Century there were no favourable conditions for the emergence of stable political institutions in the East Baltic lands. The situation of the Baltic States was determined by the geopolitical codes of the great powers, which predisposed them to the role of potential exchange objects. The situation changed at the end of the 20h century. The Baltic States, being part of the Western democratic world, can feel safe as long as symbiotic relations prevail inside Euroatlantic structures. Eventual costs of possible geopolitical functions of the East-Baltic subregion would be covered by the joint efforts of the West. However in the event of a possible split among the democratic Western countries, the costs would be born by the Baltic countries alone. [From the publication]

ISBN:
9986780691
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3002
Updated:
2020-12-03 20:23:43
Metrics:
Views: 293
Export: