Lietuva 1938-1939 m. : neutraliteto iliuzijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuva 1938-1939 m: neutraliteto iliuzijos
Alternative Title:
Lithuania in 1938 and 1939: illusions of neutrality
Publication Data:
Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2010].
Pages:
391 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas: trys klausimai viena tema — Išorinis posūkio į neutralitetą diskursas ir potekstės — Naujojo kurso agentai, motyvai ir slenksčiai — Kovo ydos ir baltiškojo neutraliteto asimetrijos ženklai — 1939 metų vasaros politinės aktualijos — Alternatyvų paieškos ir galimybės pasipriešinti neutraliteto politikos regimybei — Epilogas, arba kodėl 1939 m. Baltijos jūros šiaurryčiuose nerasta geopolitinio saugumo Arkadija? — Priedai (dokumentai) — Šaltiniai ir literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Santrauka anglų kalba.
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Estija (Estonia); Lietuva (Lithuania); Diplomatija / Diplomacy; Tarptautiniai santykiai / International relations; Tarptautinis saugumas / International security; Užsienio politika / Foreign policy; Latvija (Latvia).
Summary / Abstract:

LTMonografijos tema – Baltijos valstybių tarptautinė padėtis ir jų užsienio politika Antrojo pasaulinio karo išvakarėse. Susitelkta ties trimis diskusinio pobūdžio klausimais: kokie išorės veiksniai tarptautinės krizės išvakarėse labiausiai veikė ir apsprendė Baltijos valstybių tarptautinę padėtį ir jų užsienio politiką; ar 1939 m. susiklosčiusioje geopolitinėje situacijoje pasyvaus neutraliteto politika buvo pagrįsta ir racionali; ar krizės laikotarpiu Baltijos valstybės matė alternatyvas savo vykdomai politikai. Autorius nuomone teiginys, kad Antrojo pasaulinio karo išvakarėse trys Baltijos valstybės iš esmės neturėjo jokio politinio pasirinkimo galimybių, nėra pagrįstas ir korektiškas. Lietuvos ir jos šiaurinių kaimynių visuomenė ir vyriausybės aptarinėjo galimas užsienio politikos alternatyvas, diplomatiniais kanalais tyrinėjo jų įgyvendinimo perspektyvas. Įgyvendinti alternatyvas Baltijos šalims labiausiai sutrukdė keli dalykai: pernelyg konjunktūriški santykiai su didžiaisiais kaimynais, politinių lyderių pasyvumas, pilietinių demokratinių institutų nepakankamumas, nedemokratinis Baltijos šalių režimų pobūdis, neigiamai veikiantis ir užsienio politiką, dažnai nesutampantys trijų kaimyninių šalių interesai, konkurencija, perauganti į nepasitikėjimą ir netgi iracionalų pavydą. Nagrinėjami įvykiai kruopščiai pagrįsti archyviniais dokumentais (knygos priede pateikiami 39 neskelbti archyviniai dokumentai, daugiausia konfidencialūs Lietuvos diplomatų raštai užsienio reikalų ministrui). Leidinio privalumas – 50 archyvinių, iki šiol neskelbtų nuotraukų.Reikšminiai žodžiai: 1939; Baltijos Antantė; Baltijos valstybės; Diplomatija; Geopolitika; Geopolitiniai interesai; Iliuzijos; Makevializmas; Molotovo-Ribentropo paktas; Neutralitetas; Neutraliteto politika; Reali politika (Realpolitik); Sovietų Sąjunga (SSRS; Soviet Union; USSR); Tarptautiniai santykiai; Tarpukario Lietuva; Tarpukaris; Tautų sąjunga; Trečias Reichas; Vakarų demokratija; Valdantysis elitas; 1939; Baltic Entente; Baltic States; Diplomacy; Elites and Governments; Geopolitical tensions; Geopolitics; Illusions; International relations; Interwar period; League of Nations; Lithuania; Machiavellian political struggle; Molotov-Ribentrop Pact; Neutrality; Policy of Neutralicy; Politics of realism (Realpolitik); Third Reich; USSR; Western democracy.

ENThe topic of the monograph is the international situation of the Baltic States and their foreign policy on the eve of World War II. The monograph focuses on three topics of discussion: what external factors mostly influenced and determined the international situation of the Baltic States and their foreign policy on the eve of the international crisis? Was the policy of passive neutrality in the geopolitical situation in 1939 reasonable and rational? Did the Baltic States have any alternatives to the policy they pursued during the crisis? According to the author, the statement claiming that in principle the three Baltic States were left with no political alternatives on the eve of World War II is not reasonable and correct. Societies and governments of Lithuania and its neighbours to the north discussed potential alternatives of foreign policy, and through diplomatic channels analysed their prospects of implementation. Major obstacles that prevented the Baltic countries from carrying out the alternatives were the following: a complicated conjuncture with the largest neighbours, passiveness of political leaders, scarcity of civil democratic institutions, non-democratic nature of regimes in the Baltic States, that also had a negative influence on the foreign policy, often contradicting interests of the three neighbouring countries, competition, that transformed into distrust and even irrational envy. The events in question are thoroughly based on archival documents (39 unpublished archival documents are provided in the annex of the book, mostly of which are confidential notes sent by Lithuanian diplomats to the minister for foreign affairs). 50 archival photos that have not been published until now is an advantage of the publication.

ISBN:
9789955233718
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26264
Updated:
2021-01-08 21:29:56
Metrics:
Views: 148    Downloads: 1
Export: