Optimalaus regioninio aljanso paieškos : Lietuvos - Lenkijos strateginė partnerystė

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėOptimalaus regioninio aljanso paieškos : Lietuvos - Lenkijos strateginė partnerystė
Kita antraštėSearch for Optimal Regional Alliance: Strategic Partnership Between Lithuania and Poland
Autoriai
LeidinyjeLietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2006, t. 4 (2005), p. 113-143
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTAljansai; Regioninė politika; Lenkija
ENRegional policy; Poland; Geopolitical interests
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje teigiama, kad Lietuvai nusprendus tapti aktyvia regiono valstybe ir mažinti galimą Rusijos grėsmę, būtina turėti strateginį partnerį regiono mastu. Autoriai kelia prielaidą, kad racionaliausia strateginės partnerystės kryptis būtų potencialus Lietuvos ir Lenkijos aljansas. Bandant pagrįsti šią prielaidą straipsnyje analizuojami Lietuvos ir Lenkijos geopolitiniai interesai, jų suderinamumas (koherentiškumas), apžvelgiamos sąlygos, galinčios sustiprinti strateginės partnerystės plėtrą, ir pateikiami svarbiausi tolimesnio Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo scenarijai. Daroma išvada, kad Lietuvos strateginė partnerystė su Lenkija būtų racionalus tolimesnės Lietuvos užsienio politikos tikslas. Vis dėlto sąlygiškai menkas Lietuvos svoris Europos geopolitiniame žaidime kelia problemų, atkreipiant net ir Lenkijos dėmesį į save, kaip reikšmingą strateginę partnerę. [Iš leidinio]

ENThe article states that after Lithuania’s decision to become an active state in the region and to reduce any threat from Russia, it is essential to have a strategic partner at the regional level. The authors make a suggestion that the most rational direction of strategic partnership would be an alliance of Lithuania and Poland. In an attempt to substantiate this claim, the article analyzes geopolitical interests of Lithuania and Poland and the coherence of these interests. Also, it surveys the conditions which could strengthen the development of strategic partnership and proposes the most important scenarios of further cooperation between Lithuania and Poland. The conclusion which follows is that Lithuania’s strategic partnership with Poland would be a rational goal for Lithuania’s future foreign policy. Lithuania relatively small role in Europe’s geopolitical game poses some problems, even when is has succeeded in drawing Poland’s attention to itself as a significant strategic partner.

ISSN1648-8016, 1648-8024, 2424-4562, 2335-870X
Mokslo sritisPolitikos mokslai / Political sciences
Susijusios publikacijos
  • Baltijos valstybių geopolitikos bruožai. XX amžius / Česlovas Laurinavičius, Egidijus Motieka, Nortautas Statkus. Vilnius : Lietuvos istorijos instututo leidykla, 2005. 410 p.
  • Geopolitiniai kodai : tyrimo metodologija / Nortautas Statkus, Egidijus Motieka, Česlovas Laurinavičius ; Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2003. 152 p.
  • Šiaurės šalių geostrateginė svarba Lietuvai / Jonas Daniliauskas ... [et al.] ; Strateginių studijų centras, Klaipėdos universitetas. Vilnius : Eugrimas, 2005. 115 p.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/5015
Atnaujinta2018-12-17 11:46:59
Metrika Peržiūros: 6