Lietuvos Respublikos prekybinio laivyno raida 1921-1936 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos prekybinio laivyno raida 1921-1936 metais
Alternative Title:
Features of development of the Lithuanian merchant fleet in 1921-1936
In the Journal:
Istorija [History]. 2011, Nr. 84, p. 3-14
Keywords:
LT
20 amžius; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Prekybos politika / Trade policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama prekybinio jūrų laivyno kūrimasis Lietuvos Respublikos ūkio struktūros kontekste (1921-1936), įvardijami veiksniai trukdę ir skatinę privataus ir valstybinio kapitalo investicija į jūrų laivininkystę. Remiantis istoriografija, publikuotais ir archyviniais šaltiniais nagrinėjamos jūrų prekybos laivyno(ų) įsteigimo aplinkybės. Straipsnyje įvertinamos jūrų prekybos laivyno kūrimosi aktualijos XX a. 3 ir 4 dešimtmečiuose glaudžiai siejasi su Lietuvos Respublikos vidaus politika ir ūkio sandara, ekonominiais ir geopolitiniais kontaktais Europoje. Taip pat atskleidžiami privačių ir valstybės iniciatyvų sumanymai kurti laivyną, jų įgyvendinimas ir galimybės atstovauti Lietuvos ūkio interesams jūroje. Ekonominis stimulas turėti jūroje laivų, aptarnaujančių valstybės poreikius, dažnai neveikė dėl dvišalių valstybinių įsipareigojimų ir užsienio prekybos partnerių (Vokietijos ir Anglijos) protekcionistinės politikos. Laivininkystės raida stokojo ir jūrinės kultūros tradicijų. Chronologinių ribų atskaitos tašku yra pasirinkti 1921 metai, kai kovo mėn. 3 d. į Klaipėdą atplaukė pirmasis Lietuvos jūrinis prekybos laivas „Jūratė“. 1936 metai yra siejami su jūrų laivininkystės kompanijos „Lietuvos Baltijos Lloydas“ įkūrimu (1936 m. lapkričio mėn. 21 d.), užbaigusiu tautinio jūrų prekybos laivyno steigimo procesą.Reikšminiai žodžiai: Anglija; Klaipėdos jūrų uostas; Laivininkystė; Užsienio prekyba; Valstybės ūkio sandara; Valstybės ūkis; Vokietija (Germany); England; Foreign trade; Germany; Klaipėda; Klaipėda seaport; Lithuania; Shiping; Shipping; Structure of economy.

ENThe paper examines the establishment of merchant navy in the context of the economic structure of the Republic of Lithuania (1921–1936), lists the factors that hindered and promoted the investments of the private and public capital into marine shipping. Based on historiography, published and archival sources, the paper investigates the circumstances of establishing merchant navy. The relevant issues of the establishment of merchant navy in the 1920s–1930s, evaluated in the paper, are closely related to the Lithuanian domestic policy, economic structure, as well as economic and geopolitical contacts in Europe. The paper also reveals the private and state initiatives to establish a navy, their implementation and possibilities to represent Lithuanian economic interests at sea. The economic stimulus to have ships at sea to meet the state’s needs was not often present due to bilateral state commitments and protectionist policy of foreign trade partners (Germany and England). The development of shipping lacked the traditions of marine culture. The year 1921, when on 3 March the first Lithuanian merchant ship “Jūratė” arrived at Klaipėda, has been chosen as the chronological point of reference. The year 1936 is associated with the establishment of the marine shipping company “Lietuvos Baltijos Lloydas” (21 November 1936), which accomplished the process of the establishment of the national merchant navy.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34643
Updated:
2018-12-20 23:33:35
Metrics:
Views: 48    Downloads: 21
Export: