Continuity and change in the Baltic sea region : comparing foreign policies

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Continuity and change in the Baltic sea region: comparing foreign policies
Publication Data:
Amsterdam ; Rodopi, 2008.
Pages:
xiv, 183 p
Series:
On the boundary of two worlds: identity, freedom, and moral imagination in the Baltics; 13
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Acknowledgements — Abbreviations — Introduction — Analyzing Foreign Policy in the Baltic Context — Foreign Policy and Nation Building — Estonian Foreign Policy after Enlargement — Latvian Foreign Policy after Enlargement — Lithuanian Foreign Policy after Enlargement — Cooperation among the Baltic States — Baltic States and European Integration — Conclusion — Notes — Bibliography — Index — About the Authors.
Keywords:
LT
Baltijos asamblėja; Baltijos jūros regionas; Baltijos taikos palaikymo bataljonas; Baltijos valstybės; Baltijos šalių karinė vadovynė; Informacijos sistema; Kooperavimasis; Partnerystė; Saugumas; Tapatumas; Užsienio politika.
EN
Baltic Assembly; Baltic Command; Baltic Peacekeeping Battalion; Baltic Sea region; Baltic States; Cooperation; Foreign policies; Identity; Information System; Partnership; Security.
Summary / Abstract:

LT1991 m. nepriklausomybę atkūrusių Baltijos jūros valstybių užsienio politika buvo nukreipta į Vakarus, pagrindiniu jų tikslu tapo narystės NATO ir Europos Sąjungoje (ES). Sudarydamos vieningą frontą trys Baltijos jūros valstybės kūrė jungtines karines struktūras, regioninę laisvąją prekybą bei bendrus infrastruktūrinius projektus. Vakaruose Baltijos šalims priskiriama regioninė tapatybė neišnyko posovietiniu laikotarpiu, kai Lietuva ėmė aktyviau bendradarbiauti su Lenkija, o Estija atsigrežė į Skandinavijos regioną. Knyga remiasi prielaida, kad Estija, Latvija ir Lietuva yra istoriniu, kultūriniu ir geopolitiniu požiūriais panašios, ir pristato bendrą šio Baltijos jūros regiono tyrimą bei kiekvienos iš trijų valstybių individualią analizę. Knygoje atskleidžiama, kad vidaus ir tarptautinės politikos veiksnių derinys suartino ir paskatino šias valstybes kartu atremti joms kylančius iššūkius bei pasinaudoti bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis. Tris paskutinius šimtmečius Baltijos jūros regionas buvo Europos galybių interesų kovos vieta. Todėl šioje knygoje taip pat bandoma išsiaiškinti, kaip narystė NATO ir ES keičia Baltijos jūros valstybių užsienio politiką, regioninį bendradarbiavimą, jų tarptautinį politinį identitetą. Galiausiai šia studija taip pat bandoma prisidėti prie teorinių svarstymų apie mažųjų valstybių užsienio politikos formavimo, įgyvendinimo ir kaitos procesus.

ENThe foreign policy of the countries in the Baltic Sea region, having regained independence in 1991, turned to the West, with their key objective as the NATO and European Union (EU) membership. Acting as a single block, the three Baltic States developed joint military structures, free trade in the region and common infrastructure projects. Regional identity attributed to the Baltic States in the West has been preserved in the post-Soviet era, when Lithuania turned to cooperation with Poland, while Estonia focussed on Scandinavia. The book lies on assumption that Estonia, Latvia and Lithuania are countries with historical, cultural and geopolitical similarities, and presents a general study of the Baltic Sea region with an individual analysis of all 3 States. The book demonstrates that compound of factors of internal and international policy brought together the above countries and encouraged them to face the challenges and use opportunities of cooperation. For the last three centuries, the Baltic Sea region was the battlefield for interests of European powers. Consequently the book also seeks to determine how the NATO and EU membership changes the foreign policy, regional cooperation and the international political identity of the Baltic States. Lastly, the study seeks to contribute to theoretical discussions on shaping, implementation and change in foreign policy of the small countries.

ISBN:
9789042023864
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31763
Updated:
2021-02-11 23:00:41
Metrics:
Views: 58
Export: